Block title
Block content

Dördüncü Sual

İçerikler

 1. "Belki yetmiş mertebeden ziyade ayrı ayrı hüsün ve cemâlin aksâmını gösteriyorlar, وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ اْلاَنْفُسُ وَتلَذُّ اْلاَعْيُنُ işaretinin hakikatini gösteriyorlar." ayetin yeri, tefsiri ve konu ile münasebeti hususunda bilgi?

 2. "Birer hissin, birer lâtifenin medar-ı zevki olduğunu, hadis işaret ediyor." Hislerin zevkleri ile latifelerin zevklerinin tatmini hususunda bir iki örnek verebilir misiniz?

 3. "Ehl-i Cennetin ekl ve şürbünden sonra kazuratı olmadığını hadis-i şerif beyan ediyor." birkaç hadis örneği verebilir misiniz?

 4. "Evet, 'Hurilerin yetmiş hulleyi giymeleri ve bacaklarındaki kemiklerin ilikleri görünmesi' tabiriyle, hadis-i şerif işaret ediyor ki:.." Devamıyla detaylı bir şekilde izah eder misiniz?

 5. "Göz gibi bütün insanın duyguları, lâtifeleri, cins-i lâtif olan hurilerden..." Hurilerin cins-i latif olmasını açar mısınız?

 6. "Halbuki, güzel, hayattar, revnaktar, bütün kışırsız, lüb ve kabuksuz iç olan cennette..." ifadesine göre, dünyadaki güzellikler nakıstır demek ki, burayı açar mısınız?

 7. "Huriler yetmiş hulleyi giydikleri halde, bacaklarının kemiklerindeki ilikleri görünüyor." Hurilerin özellikleri ile ilgili neler söyleyebilirsiniz? Bu tabir hadis midir, kaynağı nedir?

 8. "Madem şu süflî dünyada, en âdi zîhayat olan ağaçlar, çok tagaddî ettikleri halde kazuratsız oluyorlar." Ağaçların yıpranan dalları, düşen yaprakları ve çürüyen meyve ve parçaları bir cihette kazurat değil midir? Bu hususta ikna edici neler denilebilir?

 9. "Mânâsı pek güzeldir ve güzelliği pek şirindir. Şöyle ki: Şu çirkin, ölü, câmid ve çoğu kışır olan dünyada hüsün ve cemâl, yalnız göze güzel görünüp ülfete mâni olmazsa, yeter." İzah eder misiniz?

 10. "Şu çirkin, ölü, câmid ve çoğu kışır olan dünyada hüsün ve cemâl, yalnız göze güzel görünüp ülfete mâni olmazsa yeter." "Ülfete mâni olmazsa" ne demektir? Alışkanlık anlamına gelen "ülfet" olumsuz bir şey değil mi?

 11. "Şu çirkin, ölü, camid ve çoğu kışır olan dünyada,.." deniyor. Dünyada kışır olmayan, lüb olan ve az olan şeyler nelerdir?

 12. Cennette ekl ve şürb ve muamele-i zevciye güzelliklerin ve zevklerin kemal noktası olarak anlatılmaktadır. Her nimet bir külfeti icap ettirdiğinden cennetteki o nimetlerin külfetleri nasıl olacak?

 13. Huriler gibi ve daha güzel, dünyadan gelme, cennetteki nisâ-i dünyeviyeden ayrı ayrı hisse-i zevklerini, çeşit çeşit lezzetlerini almak isterler." Dünyevi güzeller uhrevilere göre daha nakıs olmuyor mu, açar mısınız?

 14. İhtiyaç olmayınca lezzetin kemali düşeceğinden, oradaki lezzetler ve zevklerin devamı ve emniyeti nasıl muhafaza edilecektir?

 15. Risale-i Nur'da huriler için "Maddî ve mânevî her nevi ziynet ve hüsn-ü cemâle huriler câmidirler." deniliyor. Hurilerin hep cinsellik yönü nazara veriliyor, peki hurilerin manevi yönleri neler olabilir?

 16. “Huriler yetmiş hulleyi giydikleri halde, bacaklarının kemiklerindeki ilikleri görünüyor.” cümlesini izah eder misiniz?

Yükleniyor...