Dördüncü Sual

İçerikler


 1. "Huriler yetmiş hulleyi giydikleri halde, bacaklarının kemiklerindeki ilikleri görünüyor." hadisini izah eder misiniz? Hurilerin özellikleri hakkında neler söylenebilir?

 2. "Manası pek güzeldir ve güzelliği pek şirindir. Şöyle ki: Şu çirkin, ölü, camit ve çoğu kışır olan dünyada hüsün ve cemal, yalnız göze güzel görünüp ülfete mâni olmazsa, yeter." İzah eder misiniz?

 3. "Şu çirkin, ölü, camit ve çoğu kışır olan dünyada hüsün ve cemal, yalnız göze güzel görünüp ülfete mâni olmazsa yeter." Alışkanlık manasındaki "ülfet" menfi bir şey değil mi?

 4. "Halbuki güzel, hayattar, revnaktar, bütün kışırsız, lüb ve kabuksuz iç olan cennette..." ifadesine göre, dünyadaki güzellikler nakıs demektir; burayı açar mısınız?

 5. "Göz gibi bütün insanın duyguları, latifeleri, cins-i latif olan hurilerden..." Hurilerin cins-i latif olmasını açar mısınız?

 6. "Huriler gibi ve daha güzel, dünyadan gelme, cennetteki nisa-i dünyeviyeden ayrı ayrı hisse-i zevklerini, çeşit çeşit lezzetlerini almak isterler." Dünyevi güzeller uhrevilere göre daha nakıs olmuyor mu, izah eder misiniz?

 7. "Birer hissin, birer latifenin medar-ı zevki olduğunu, hadis işaret ediyor." His ve latifelerin zevklerinin tatmini hususunda misal verir misiniz?

 8. "Maddi ve manevi her nevi ziynet ve hüsn-ü cemale huriler camidirler." Hurilerin hep maddi güzellikleri nazara veriliyor, manevi yönleri neler olabilir?

 9. "Hüsün ve cemalin aksamını gösteriyorlar, وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ اْلاَنْفُسُ وَتلَذُّ اْلاَعْيُنُ işaretinin hakikatini gösteriyorlar." Ayet ve konu ile münasebeti hususunda bilgi verir misiniz?

 10. "Ehl-i Cennetin ekl ve şürbünden sonra kazuratı olmadığını hadis-i şerif beyan ediyor." Birkaç hadis misali verebilir misiniz?

 11. Cennette ekl ve şürb ve muamele-i zevciye güzelliklerin ve zevklerin kemal noktası olarak anlatılmaktadır. Her nimet bir külfeti icap ettirdiğinden cennetteki o nimetlerin külfetleri nasıl olacak?

 12. İhtiyaç olmayınca lezzetin kemali düşeceğinden, cennette lezzet ve zevklerin devam ve emniyeti nasıl muhafaza edilecek?

 13. "En adi zihayat olan ağaçlar, çok tagaddi ettikleri halde kazuratsız oluyorlar." Ağaçların yıpranan dalları, düşen yaprakları ve çürüyen meyve ve parçaları bir cihette kazurat değil mi?

Yükleniyor...