İçtihad Risalesi

İçerikler


 1. Nisâ Sûresi 83. ayetinden, doğru tevessül ve doğru vasıtaya bir müsaade, hatta bir emir manası çıkıyor mu?

 2. Üstad, içtihad kapısı kapanmış diyorsa, Kur'an'dan başka manalar çıkmaz mı diyeceğiz? Bu, Kur'an'ın evrenselliğine gölge düşürmez mi? Özellikle tıp alanında, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler, Kur'an'ı daha iyi anlamaya sebep olamaz mı?

 3. "İçtihad kapısı açıktır. Fakat şu zamanda oraya girmeye Altı Mâni vardır." İçtihat kapısının açık olmasını nasıl anlamalıyız; madem girmeye mani var, o halde kapı neden açık, hikmeti nedir?

 4. "O meseleye dair haddinden tecavüz edenin haddini bildirmek için, şu Söz, o mesele-i içtihadiyeye dair yazıldı." İçtihad Risalesi'nin yazılmasına neden olan kişi kimdir?

 5. "İçtihad kapısı açıktır. Fakat şu zamanda oraya girmeye altı mâni vardır." izah eder misiniz, İçtihada engel olan altı maniyi özetler misiniz?

 6. "İçtihad kapısı açıktır. Fakat şu zamanda oraya girmeye altı mâni vardır." Bu kapı neden açık? Bu cümle de Üstad'ın bir içtihadı değil mi?

 7. "İçtihad kapısı açık; fakat şu zamanda oraya girmeye altı mâni var." deniliyor. Peki güncel meselelerde nasıl karar vereceğiz, neye göre amel edeceğiz?

 8. İçtihat Risalesindeki “Haddinden tecavüz edenin haddini bildirmek için.” ifadesini açar mısınız? Yirmi Yedinci Söz'ün telif edilmesinin gayesi bu mudur?

 9. “Haddinden tecavüz edenin haddini bildirmek için...” Asrımızda böyle muteriz naehillerin örnekleri mevcut mudur, İçtihad Risalesi hakikaten onların yanlış telakki ve davalarına cevap olarak kifayetli midir?

 10. Nisâ Sûresi 83. ayetin, İçtihat Risalesine serlevha yapılmasının hikmeti ne olabilir? Ayetin izahı, sebeb-i nüzulü vb konularında bilgi verir misiniz?

 11. Eğer her teferruat meselesi bir mezhebi hakka muvafık geliyorsa, ayet ve hadislerce haram edilmemiş her şey haram değildir diyebilir miyiz?

 12. İçtihat edenler için doğru ise iki, yanlış ise bir sevap vardır denmektir? Hâlbuki içtihat eden kişi, hata yapmışsa bir sürü kişinin yanlış itikat ve ameline sebep olduğundan büyük bir mesuliyet içine girmiş olmaz mı? Herkes içtihad edebilir mi?

 13. Üstadımızın, farklı mezheplerin farklı hükümlerinin hak olması hakkındaki açıklamaları ayet ve hadislere mi dayanıyor, yoksa kendi içtihadı mıdır?

Yükleniyor...