İçtihad Risalesi

İçerikler


  1. Nisa suresi 83. ayetinden, doğru tevessül ve doğru vasıtaya bir müsaade, hatta bir emir manası çıkıyor mu?

  2. Nisa Suresi 83. ayetin, İçtihat Risalesine serlevha yapılmasının hikmeti ne olabilir? Ayetin izahı, sebeb-i nüzulü vb. konularında bilgi verir misiniz?

  3. "Haddinden tecavüz edenin haddini bildirmek için..." Asrımızda böyleleri var mı? İçtihad Risalesi hakikaten onların yanlış telakki ve davalarına cevap olarak kifayetli midir?

  4. İçtihat Risalesindeki "Haddinden tecavüz edenin haddini bildirmek için" ifadesini açar mısınız? Yirmi Yedinci Söz'ün telif edilmesinin gayesi bu mudur?

  5. "O meseleye dair haddinden tecavüz edenin haddini bildirmek için, şu Söz, o mesele-i içtihadiyeye dair yazıldı." İçtihad Risalesi'nin yazılmasına neden olan kişi kimdir?

  6. "İçtihad kapısı açıktır. Fakat şu zamanda oraya girmeye altı mâni vardır." İçtihada engel olan altı maniyi özetler misiniz?

  7. "İçtihad kapısı açıktır. Fakat şu zamanda oraya girmeye altı mâni vardır." Bu kapı neden açık? Bu cümle de Üstad'ın bir içtihadı değil mi?

  8. "İçtihad kapısı açıktır. Fakat şu zamanda oraya girmeye altı mâni vardır." İçtihat kapısının açık olmasını nasıl anlamalıyız; madem girmeye mâni var, o halde kapı neden açık, hikmeti nedir?

  9. "İçtihad kapısı açık; fakat şu zamanda oraya girmeye altı mâni var." deniliyor. Peki, günümüze dair meselelerde nasıl karar vereceğiz, neye göre amel edeceğiz?

  10. Üstad, içtihad kapısı kapanmış diyorsa, Kur'an'dan başka manalar çıkmaz mı diyeceğiz? Bu, Kur'an'ın cihanşumüllüğüne gölge düşürmez mi? Bilhassa tıp alanında, fen ve teknoloji alanındaki gelişmeler, Kur'an'ı daha iyi anlamaya sebep olamaz mı?

Yükleniyor...