Darağacı temsilini izah eder misiniz? Ehl-i iman da darağacına çıkıyor mu? Darağacının kimine basamak olması, kimini asmasını nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Darağacı; burada ölümü temsil ediyor. Ölüm ise; Mü’min-kâfir tefrik etmeksizin herkesi idam ediyor. Bu ölümün görünen yüzü olup, zahirde herkesi asıp yok ediyor.

“Ölümün peçesi gerçi karanlık, siyah, çirkin ise de; fakat mü’min için asıl sîması nuranîdir, güzeldir." (26. Lem’a)

Ölümün dünyaya bakan yüzü karanlık ve acı verici gibi duruyor. Çünkü ölüm, dünya ve dünyanın tatlı nimetlerinden bir ayrılma mânasına geldiği gibi, itikadsız birisi için aynı zamanda yokluk ve hiçlik kuyusuna bir yuvarlanmadır.

Yalnız bir de ölümün görünmeyen içyüzü yani hakikati var. Bu da ancak iman nuru ve Kur’an hidayeti ile anlaşılabilir. Yani darağacı hükmünde olan ölüme, iman nuru ile bakılır ise, ebedî bir saadetin başlangıcı ve sonsuz bir hayatın ilk merhalesi olduğu anlaşılır. Yani ölüm, insanları ebedî olarak yokluğa ve hiçliğe atan bir idam sehpası ya da darağacı değildir. Lakin ahirete bakan yüzü ebedî hayatın bir başlangıcı olması ciheti ile gayet güzel ve nuranîdir. Mü’min için ölüm fani dünyadan sonsuz bir âleme geçen bir köprü ve meşakkatli dünya hayatından saadetli cennet hayatına açılan bir kapıdır.

Ama kâfirin nazarında ölüm bir hiçlik, ebedî bir yokluk ve bir idam-ı ebedîdir. Bir daha dirilmemek üzere yok olmaktır.

Ölüm, mü’minler için ebedî bir diriliş iken, kâfir için ebedî bir yok oluştur. İşte ölümün mü’mine başka güzel bir âleme geçmek için basamak, kâfire ise darağacına atılan bir adım olması bu sırdandır. Yani burada ölüme iman nazarı ile bakışla, küfür gözlüğü ile bakışın arasındaki farka işaret ediyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...