''Sefahet ve haram ve itikadsızlık ve fıskta devam edenler, tevbe etmemek şartıyla ya idam-ı ebedî veya daimî ve karanlık haps-i münferid ve şekavet-i ebediye..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İdam-ı ebediyeye gidenler için, ahirete inanmama şartı konurken, daimî ve karanlık haps-i münferide gidenler için ise, beka-yı ruh kaydı konmuştur.

Bu iki şahıs arasındaki müşterek nokta, ikisinin de ebedî cehennemde kalacak olmalarıdır. Aralarındaki fark ise, birisi idam-ı ebedîde, diğeri ise münferid hapiste kalacağıdır.

İki şahsın itikadına gelince; ikisi de kâfir ama aralarında bir fark var; biri ahiretin varlığına, yani beka-yı ruha inanıyor; diğeri ise hiç inanmıyor.

Mesela; bir Hıristiyan, Peygamber Efendimizi (asm) kabul etmediği ve sağlam bir tevhid inancı olmadığı için kâfirdir. Ama bu Hıristiyan kendi dininin itikadı icabı, ahiretin varlığına inanıyor. Başka bir âleme gideceğini düşünüyor.

Fakat bir ateistin hiçbir itikadı yoktur; o, tamamen yok olacağına inanıyor. Bu iki şahıs arasındaki itikad farkı, onların çekeceği azaba da aksetmiştir ve Üstadımız da bu azap farkına işaret ediyor. Biri ebedî yok olacağına inandığı için, her an yok olacakmış gibi azap çekerken, diğeri sonsuz hayatın varlığına inandığı için, yok olma azabını çekmiyor. Fakat kâfir olduğu için de ebedî olarak cehennemde yalnız olarak kalacaktır. Bu husus On Üçüncü Söz'ün İkinci Makam'ının başında izah edilmektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...