Barla Hayatı

İçerikler


  1. "Türk milleti asırlardan beri İslâmiyete hizmet etmiş ve çok veliler yetiştirmiştir. Bunların torunlarına kılınç çekilmez. Siz de çekmeyiniz." Bu sözün Şeyh Said'e söylenmediği iddia ediliyor; ne dersiniz?

  2. "Evet, dünya ilim ve irfan sahasına Türkiye’den bir güneş doğmuştur... Yalnız mâneviyat sahasında değil, zahiren ve maddeten dahi tesirini göstermiştir." Maddi tesir ile birlikte açar mısınız?

  3. "Ey eski çağların cihangir Asya ordularının kahraman askerlerinin torunları olan muhterem din kardeşlerim!" Üstad’ın tashihinden önce "Kürtler" denilirken, burada sanki Türklere hitap var. İzah eder misiniz?

  4. "Beş yüz senedir yattığınız yeter! Artık Kur'an'ın sabahında uyanınız." Bu ifade kime aittir, nasıl anlamalıyız?

  5. "Doğrudan doğruya Kur’ân’dan alıp ilhamı,/ Asrın idrakine söyletmeliyiz İslâmı..." Bu ifade Risale-i Nur'a işaret ediyor olabilir mi, yoksa bazı iftiracıların dediği gibi M. Akif’in sünnete ittiba etmemesi midir?

  6. "Risale-i Nur, dinsizliğin belini kırmış ve temel taşlarını târümar etmiştir." cümlesini izah eder misiniz?

  7. "Risale-i Nur’u gaye-i hayat edinen bir Nur talebesi, yüz adam kuvvetinde olduğu ve yüz nâsih kadar iman ve İslâmiyete hizmet ettiği, ehl-i hakikatçe müsellem ve musaddaktır." İzah eder misiniz?

  8. "İnşallah bir zaman gelecek, Risale-i Nur Külliyatı altınla yazılacak ve radyo diliyle muhtelif lisanlarda okunacak ve zemin yüzünü geniş bir dershane-i Nuriyyeye çevirecektir." Bu müjdenin bir kaynağı var mı, kim söylemiş?

  9. Üstad'ın "Ben bu menzilleri, Yıldız Sarayına değişmem." ifadesinin, Sultan Abdülhamid'in saraya kapanması ile ilgisi var mı?

Yükleniyor...