"Söyleyen, konuşan, emir ve nehyedip hitap eden bir Zâtın kelimâtını, hitâbâtını gösterecek, peygamberler ve nâzil olan kitaplardır." Kitap indirilmeyen peygamberler de var. Bunu nasıl izah edersiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada ifade edilen esas mesele konuşmaktır. Zira konuşmak hayatın ve varlığın en açık, en zahir ve enbariz bir alameti ve ispatıdır. Güneşi nasıl ışığı ve ışığındaki yedi renk ile tanıyor isek, aynı şekilde Cenab-ı Hakk’ı da sıfatları ile tanıyoryuz. Kelam sıfatı da bu sıfatlardan biridir.

İşte Allah sebepler perdesi arkasından istisnasız bütün mahlûkatı ile konuşarak varlığını ve birliğini ilan ediyor.

Şunu da ifade edelim ki, Allah’ın diğer sıfatları gibi Kelam sıfatı da sonsuzdur, küllîdir, mutlaktır. Beyni, konuşma merkezini, ağzı, dili yaratan ve insanı böylece konuşturan Allah, meleklerini bunların hiçbiri olmaksızın konuşturur. Keza, insana da rüya âleminde, bu aletlere ihtiyaç olmaksızın konuşma imkânı verir. O halde, kendi konuşmasını ölçü tutarak Allah’ın kelam sıfatını anlamaya kalkışan bir insanın hata etmesi, istikametten sapması kaçınılmazdır. Allah’ın zâtı, mahlûkatın zâtlarına benzemediği gibi kelam sıfatı da onların konuşmaları cinsinden değildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...