"O hayat-ı Ezeliyenin şuââtı, celevâtı, münâsebâtı olan "irsâl-i rusül" ve "inzâl-i kütüb" rükünlerine bakar, remzen ispat eder." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Elbette kâinattaki hayat, kati bir surette Hayy-ı Ezelî'nin vücub-u vücuduna katiî şehadet ettiği gibi; o hayat-ı ezeliyenin şuaatı, celevatı, münasebatı olan 'irsal-i rusül' ve 'inzal-i kütüb' rükünlerine bakar, remzen isbat eder. Ve bilhassa risalet-i Muhammediye (asm) ve vahy-i Kur'anî, hayatın ruhu ve aklı hükmünde olduğundan, bu hayatın vücudu gibi, hakkaniyetleri katidir denilebilir."(1)

Kâinattaki bütün canlılar ve canlılık; Allah’ın ezeli hayatının diri ve canlı oluşunun küçük bir celevatı yani tecellisi, küçük bir şuaı yani pırıltısı hükmündedir.

Nasıl ki küçük bir ışık hüzmesi Güneş'in külli ışığına işaret eden bir delil niteliğinde ise; aynı şekilde kâinattaki bütün hayatlar da Allah’ın sonsuz ve ezeli hayatına işaret eden küçük birer şua, küçük birer emare niteliğindedir.

Yine nasıl küçük bir damla büyük bir okyanustan haber veriyor ise; aynı şekilde kâinattaki damla mesabesindeki hayatlar da Allah’ın ezeli okyanus mesabesinde olan hayatına, diriliğine işaret ediyor.

İnsanlar salt aklı ve felsefesi ile kâinat ile Allah arasındaki bu delil-medlul ilişkisini idrak edemiyor. Kâinattaki hayat ile ezeli hayat arasında bir bağ kuramıyor. Bu sebeple kâinattaki hayatı ya tabiata ya sebeplere ya da tesadüfe hamlediyor.

İşte Allah insanların bu sapkınlığını tadil edip doğruyu göstermek için peygamberler ve semavi kitaplar gönderiyor. Yani peygamberler ve semavi kitaplar gönderilmezse, kâinattaki hayat ile ezeli hayat arasında bir bağ, bir münasebet ve bir ilişki kurulamaz. İnsanlar küfür ve inkâr karanlığına mahkum kalır.

Allah’ın en büyük, en kapsamlı, en külliyetli ve en harika mucizesi olan hayat içindeki sırlar, manalar, incelikler ve nurlar; ancak "irsal-i rusül" ve "inzal-i kütüb" ile çözülebilir. İnsan aklı, yani felsefe hayatın bu sırlarını çözmekten ve inceliklerini kavramaktan çok uzak ve çok âcizdir. Hâl böyle olunca hayat ile "irsal-i rusül" ve "inzal-i kütüb" iman rükünleri arasında çok gerekli bir zaruret bağı oluşuyor ve aralarında karşılıklı çok sıkı bir bağ yani münasebet meydana geliyor.

1) bk. Lem'alar, Otuzuncu Lem'a, Beşinci Nükte.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Adem68474

nasıl Güneş, ziya vermeksizin mümkün değildir. Öyle de uluhiyet de, peygamberleri göndermekle kendini göstermeksizin mümkün değildir..

Bu zaviyeden bakılırsa Hayatı Ezeliyenin şuaati CELEVATI MÜNASEBATI irsali rusul ve inzali kutub şeklinde anlaşılır mı acaba?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Anlaşılabilir. 
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...