Kur’ân-ı Kerîm'in "Kelâmullah" ünvanını kemâl-i liyakatle taşımasını izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah Teâlâ’nın kendisine layık kelam sıfatı vardır. Mahlûkatına konuşma özelliği veren zat, elbette kendisi de kendisine layık bir şekilde konuşmaktadır. "Allah'ın kelam" sıfatı, vahiy hakikatıyla çok yakından alâkalıdır. Şöyle ki:

Beşer ötesi bir bilgi nev’i olan vahiy, Allah’ın insanlar içinden seçtiği kimselere emir ve yasaklarını bildirmesidir. Böyle bir hâdise, hiç şüphesiz düşünen kimseleri derin bir hayrette bırakmaktadır. Bir mekânla mukayyet olan insana, zaman ve mekân kaydından uzak Zât-ı Zülcelâl’den mesaj gelmesi ve bu mesajın kelime ve ibare olarak temessül etmesi, ne kadar büyük bir hâdisedir. (Kutub, V, 3170)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...