"Sözlerin iyi, fakat dinleyen nerede? Mesleğin âli, ittibâ edenler aşağıdır." Bu cümlerin ve devamındaki Arabi ifadelerin konuyla alakasını izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Sual: Sözlerin iyi, fakat dinleyen nerede? Mesleğin âli, ittibâ edenler aşağıdır."

"Cevap:

1 اِنَّمَا اْلاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ
2 مَالاَ يُدْرَكُ كُلُّهُ لاَ يُتْرَكُ كُلُّهُ
3 اَلْمَلاَمُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهَوٰى وَالسَّلاَمُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى

1 : “Ameller niyetlere göredir.” (Buharî, Bed’ü’l-Vahy: 1, İman: 41, Nikâh: 5, Talâk: 11, Menâkıbu’l-Ensâr: 45, Itk: 6, İman: 23, Hıyel: 1; Müslim, İmâra: 155; Ebû Dâvud, Talâk: 11; Tirmizî, Fedâilü’l-Cihâd: 16; Nesâî, Tahâra: 50, Talâk: 24, Eymân: 19; İbn-i Mâce, Zühd: 26; Müsned: 1:25, 43.)
2 : Bir şey bütünüyle elde edilmezse, tamamen de terk edilmez.
3 : Bütün levm ve itâb ve nefret, hevâ ve hevese tâbi olanlara olsun. Selâm ve selâmet, hüdâya tâbi olanlar üstüne olsun."
(1)

Üstad Hazretleri bu "soru cevap" tarzı sohbeti Kürt aşiretleri ile yapıyor. Ve bunların ekserisi de tarikat bağlısı insanlar ve şeyhlerine karşı aşırı bir hüsnüzanları bulunuyor. Üstad Hazretleri de mürşid-i kamilin tanım ve tarifini yapıyor ki; sahteleri ya da liyakati olmayan sabi şeyhler onları aldatmasın diye.

Tabi aşiret içinde bulunan avam tabaka; Üstad Hazretlerinin bu gayret ve mücadelesinin bu insanlar üstünde aşırı bir etki etmeyeceğini ve herkesin bildiği yola aynı ile devam edeceğini ima eden yukarıdaki soruyu soruyorlar. "Senin tarif ettiğin yol güzel ve yüksek olmakla birlikte, buna tabi olmayı istediğin bizler aşağı ve avam insanlarız." diyorlar ve bunu kendilerine meşru bir bahane olarak takdim etmek istiyorlar.

"Ameller niyetlere göredir." hadisini Üstad Hazretleri hem onlara hem de kendi davetine bir teselli için söylüyor.

“Tamamı elde edilemeyecek şeyin tamamı terk edilmez.”

Bir şeyi tamamı ile elde edememek; o şeyi bütünü ile terk etmeyi gerektirmez. Belki ben bu irşadımla sizin büyük bir kısmınızı maksada sevk edemeyeceğim; ama ileride bu nasihatler başkaları için kilometre taşı olabilir ya da istikbali irşat edebilir, bu yüzden mücadelemi terk etmem, diyor.

"Bütün levm ve itâb ve nefret, hevâ hevese tâbi olanlara olsun. Selâm ve selâmet, hüdâya tâbi olanlar üstüne olsun."

Bu cümle ile de hevaya değil Hüda'ya tabi olmamızı ders verip, hevasını Hüda'nın önüne geçirenleri levm ve tahkir ediyor. Umulur ki o zaman insanlar hevayı değil, Hüda'yı rehber alırlar.

(1) bk. Münazarat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...