"Şu dünya çok gaddardır, mekkârdır. Bir lezzet verse, bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse, yüz tokat vurur." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Dünyanın hiçbir lezzeti hiçbir nimeti safi anlamda acılardan, sıkıntı ve kederlerden arındırılmış değildir. Bir tatsa, ardından bin elem çekme riski ile karşı karşıyadır. Mesela; tuzlu yerse tansiyon hastası olur, şekerli yerse şeker hastalığı gelir, çok yerse hem hazımsızlık çeker hem obezite olur. Bu ve buna benzer elem ve sıkıntılar dünya nimetleri ile bitişik ve bağlantılıdır.

Bir üzüm yemek için yüz tokat yemeyi kabul etmek yerine yememek daha karlı bir tutum olmaz mı? Burada üzüm dünya lezzetlerini tokatlar ise bu lezzetlerden sonra gelen sıkıntıları temsil ediyor.

Mesela, kumar oynama lezzetinin ardından servet ve haysiyetini kaybetme elemi geliyor, alkol lezzetinin ardından sağlık kaybı, trafik kazası, cinayetler, suç teşkil edecek eylemler vesaire gibi sıkıntılar geliyor; faiz hazzının ardından toplumsal infialler, ihtilaller ve en sonunda servetlerin yağmalanması gibi kederler geliyor. Zina lezzetinin ardından nesillerin karışması, namus cinayetleri, güvensizlikten gelen korku ve endişeler gibi birçok acı ve kederler geliyor. Yani haram lezzetler bir tattırır, ardından bin tokat getirir. Dünyanın gaddar, hileci ve acımasız olmasının sırrı da burasıdır.

Tabi bu elemler nefsani ve hazcılık anlayışının sonuçları oluyor. Yoksa Allah için ve şükretmek amacı ile tadımlık şeklinde dünya nimetlerinden istifade etmekte hiçbir elem ve keder yoktur. Ve insan zevk ve lezzetleri Allah için istese, o zaman zevk ve lezzet gerçek zevk ve lezzetlere dönüşecek, “Bunlar yok olsa da yerine gelen var.” diye düşünecek ve fanilik gerçeğinden ve acısından kurtulacak.

“Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz hayatınızı iman ile hayatlandırınız, feraizle (farzları yaparak) ziynetlendiriniz ve haramlardan çekinmekle muhafaza ediniz.”(1)

diyen Üstad Hazretleri, hakikî zevk, elemsiz lezzet, kedersiz sevinç ve hayattaki saadetin yalnız imanda ve iman hakikatleri dairesinde bulunduğunu hatırlatıyor. “Yoksa dünyevî bir lezzette çok elemler var. Bir üzüm tanesi yedirir, on tokat vurur gibi, hayatın lezzetini kaçırır.” diyor.

(1) bk. Sözler, On Üçüncü Söz, İkinci Makam.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...