"Elemler ile ve emeller ile faydasız çarpışmak " ne demektir; izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Sorunun geçtiği cümlenin tamamı şu şekildedir:

"Hem, müddet-i hayatında gayet cüz’î bir ihtiyar ve küçük bir iktidar ve kısacık bir hayat ve az bir ömür ve sönük bir fikir ile nihayetsiz elemler ile ve emeller ile faydasız çarpışır ve hadsiz arzuların ve makasıdın tahsiline, semeresiz, boşu boşuna çalışır." (Sözler, Otuz İkinci Söz, Üçüncü Mevkıf.)

Allah insanı ebedî bir hayat için yaratmış, harika cihazlarla, mükemmel hisler ve latifelerle donatmıştır. Bu sebeple insana sayısız arzular ve emeller verilmiştir. İnsan hakiki saadeti sonsuz âlem olan ahiret hayatında bulur ve ancak onunla mutmain olur.

İnsan o sonsuz arzu ve emellerini şu fani, kısacık ve tadımlık dünya hayatına tevcih ederek ahireti unutursa, müthiş bir elem ve azabın içine düşer. Emelleri adedince elemleri meydana çıkar. Sayısız emellerinin çoğuna bu dünyada nail olamadığı için elem çeker, her şey ona azap verir.

Evet, bu elemli, kederli, boğucu ve fâni olan dâr-ı imtihanda hiç kimsenin asude bir hayat yaşadığı vaki olmamıştır. İnsanın yaratılışından beri hâl, bu minval üzere devam etmektedir. Bu, değişmez ezelî bir kanundur, kıyamete kadar da böyle gidecektir. Bu dünya bir imtihan salonu olduğundan herkes değişik şekillerde imtihana tabi tutulmaktadır. Peygamber Efendimiz (asm); “Dünya darü’l-meşakkattir...” (bk. Deylemi, h. no: 8220 5/378, Darul Kitabu'l-Arabi, Beyrut, 1987) buyurarak, dünyada hakiki saadetin, huzur ve rahatın olmadığını ifade etmişlerdir.

Dünya ancak ıstırap, meşakkat, keder, hüzün ve musibetin mahallidir. Bediüzzaman Hazretlerinin buyurduğu gibi;

"...şu dünya çok gaddardır, mekkârdır. Bir lezzet verse, bin elem takar çektirir. Bir üzüm yedirse, yüz tokat vurur." (Lem'alar, On Yedinci Lem'a, On İkinci Nota)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...