Şu İslâmiyet âlem-i mânevîsinin güneşi, temeli, hendesesi, cümlesini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"... Ve şu İslâmiyet âlem-i mânevîsinin güneşi, temeli, hendesesi..."(1)

İslam dini bütün haşmeti ve medeniyeti ile Kur’an içinden çıkmış ve onun üzerine bina olmuştur. Bin dört yüz yıldır milyonlarca alim ve evliyaları yetiştiren, hükümran olduğu dönemlerde insanlığa huzur ve adaleti temin eden İslam ağacının kökü Kur’an'dır.

İslam medeniyeti bünyesinde gelişen ilimlerin, değer ve faziletlerin menşei ve kaynağı, yine Kur’an’ın esasına ve özüne dayanır. İslam, bütün müktesebatları ile nasıl insanlığı aydınlatmış ise, Kur’an da aynı şekilde İslam ve kazanımlarının güneşi ve yol göstericisi olmuştur.

Özet olarak İslam adına ne kadar değer varsa, bunların temeli ve planı Kur’an'dır.

(1) bk. Sözler, Yirmi Beşinci Söz

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yükleniyor...