"Şu kesafetli ve ruha münasebeti az olan topraktan ve şu küdûretli ve nur-u hayata münasebeti pek cüz’î olan sudan, mütemadiyen, hummâlı bir faaliyetle, letafetli hayatı ve nuraniyetli zevil’idraki halk eden Fâtır-ı Hakîm,.." Açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Melekler ve ruhaniyat maddi varlıkar değil, nurani varlıklardır. İnsan ve hayvan ise bedenleri madde olmakla beraber, asıl varlıkları ruhtur, yani nurani varlıktır.

Hammadde olarak toprak ve su kullanılarak, hayat ve ruh olan hayvanlar ve insanlar yaratılıyorsa, acaba hammadde olarak nur, ışık ve hava kullanılsa ortaya nasıl varlıklar çıkar? Elbette ki daha nurani varlıkların çıkması lazımdır, denilmektedir.

İşte bu denklem zaviyesinden bakacak olursak, şu sonuca varmış oluruz:

Maddi ve kesif olan dünyada büyük bir faaliyet neticesinde, durmadan nurani diyebileceğimiz hayat sahibi varlıklar yaratılıyorsa, daha nurani ve ziyadar olan semavatta neden yaratılmasın. Elbette ki daha çok nurani varlıklar yaratılıyor demektir. Bunlar ise ruhaniyat ve meleklerdir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...