"İnsan sathî ve gayr-ı kasdî bir nazarla bâtıl ve muhal bir şeye baktığında hakiki illetini bulamadığı takdirde, çâr nâçâr sıhhatine veya inkârına kail olmakla..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Birincil ve ikincil olmak üzere iki türlü bakış açısı vardır.

Birincil bakış açısında dikkat, yoğunlaşma, akıl ve mantık süzgecinden geçirme, değerlendirme ve sorgulama vardır. Bu bakış açısı sağlam ve güvenilirdir.

İkincil bakış açısında ise dikkatsizlik, yüzeysellik, duygusallık, üstünkörülük, bağnazlık ve körü körüne taklit etme vardır. Bu bakış açısı çürük ve güvensizdir. Ve maalesef insanların çoğunluğu bu bakış açısına sahiptir. Bu sebeple ineğe, fareye, puta tapabiliyorlar.

Bu sebeple insan imkansız, saçma ve batıl bir şeye ikincil bir nazarla bakarsa o şeyi kabul etmesi mümkün olabiliyor. Çünkü ikincil bakışlarda dikkat, yoğunlaşma ve mantık süzgecinden geçirme söz konusu değildir.

Fen adamları bütün dikkatlerini eşyanın nasıllığına ve nedenselliğine hapsettikleri için yaratma konusuna ikincil bir nazarla bakıyorlar. Bu yüzden eşyayı kör, sağır ve cansız sebeplere ya da tabiata hatta tesadüfe havale etmek onlar açısından mümkün ve muhtemel oluyor.

Şayet aynı fen adamları yaratma konusuna birincil bir bakışla baksalar, enine boyuna inceleseler o zaman eşyayı kör, sağır ve cansız sebeplere ya da tabiata havale etmeleri mümkün olmazdı.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...