"Belki tılsımat-ı Kur'aniye ile onları teshir etmektir." ifadesiyle cinlerin teshir edilebileceği ifade edilmiştir. Bu tılsımatla kastedilen nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İşte, beşerin, sanat ve fennin imtizacından süzülen, maddi ve manevi fevkalade hassasiyetinden tezahür eden ispritizma gibi celb-i ervah ve cinlerle muhabereyi, şu ayet en nihayet hududunu çiziyor ve en faydalı suretlerini tayin ediyor ve ona yolu dahi açıyor. Fakat şimdiki gibi, bazen kendine emvat namını veren cinlere ve şeytanlara ve ervah-ı habiseye musahhar ve maskara olup oyuncak olmak değil, belki tılsımat-ı Kur'aniye ile onları teshir etmektir, şerlerinden kurtulmaktır."(1)

Buradaki tılsım, Kur’an’ın manevi terbiyesi sayesinde insanda hasıl olan manevi kuvvettir. Allah’a iman, ibadet ve itaat ile dost olan birisine, Allah her şeyi hizmetçi ve dost kılar, demektir.

İnsan ancak sağlam bir iman ve salih amel sayesinde cinlere efendi olabilir. Kişinin imanı zayıf ve ibadeti yoksa, onlara oyuncak ve maskara olur. Büyük âlimlerin ve evliyanın, manevi kuvvetleri ile cinleri emri ve itaati altına alıp onları istihdam etmeleri, tarihte meşhur ve çokça vuku bulmuştur. Sıradan insanların böyle şeylere tevessül etmeleri çok tehlikelidir.

1) bk. Sözler, Yirminci Söz, İkinci Makam.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...