"Belki tılsımat-ı Kur´aniye ile onları teshir etmektir." ifadesiyle cinlerin teshir edilebileceği ifade edilmiştir. Bu tılsımatla kastedilen nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İşte, beşerin, san'at ve fennin imtizacından süzülen, maddî ve mânevî fevkalâde hassasiyetinden tezahür eden ispritizma gibi celb-i ervah ve cinlerle muhabereyi, şu âyet en nihayet hududunu çiziyor ve en faydalı suretlerini tayin ediyor ve ona yolu dahi açıyor. Fakat şimdiki gibi, bazan kendine emvat namını veren cinlere ve şeytanlara ve ervâh-ı habiseye musahhar ve maskara olup oyuncak olmak değil, belki tılsımât-ı Kur'âniye ile onları teshir etmektir, şerlerinden kurtulmaktır."(1)

Buradaki tılsım, Kur’ân’ın manevî terbiyesi sayesinde insanda hâsıl olan manevî kuvvettir. Allah’a iman, ibadet ve itaat ile dost olan birisine, Allah her şeyi hizmetçi ve dost kılar demektir.

İnsan ancak sağlam bir iman ve salih amel sayesinde cinlere efendi olabilir. Kişinin imanı zayıf ve ibadeti yoksa onlara oyuncak ve maskara olur. Büyük âlimlerin ve evliyanın, manevî kuvvetleri ile cinleri emri ve itaati altına alıp onları istihdam etmeleri, tarihte meşhur ve çokça vuku bulmuştur. Sıradan insanların böyle şeylere tevessül etmeleri çok tehlikelidir.

(1) bk. Sözler, Yirminci Söz, İkinci Makam

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...