Sünnet-i seniyyenin feraiz, nevafil ve adat-ı hasene gibi kısımlara ayrılmış. Bunları hangi misallerle izah edebiliriz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Sünnet-i seniyyenin feraiz kısmı, bütün Müslümanların uyması mecburi olduğu farzlar kısmıdır. Zira Kur’an’ın emir ve yasaklarına, Peygamberimiz (asm) de uymak zorunda olduğu için, emir ve yasaklar, hem farz ibadeti, hem de sünnet olmuş oluyor.

Meselâ farz namazlar, namazların farz ve vacip rükünleri ve şartları, vitir namazı, vitir namazında kunut duâları, namazda tadil-i erkân, namazda kıyamda iken kıraat yapmak, Fatiha Sûresi okumak, namazda oturuş, oturuşta Ettahıyyâtühü okumak, bayram namazları, bayram namazındaki ziyade tekbirler, Kurban Bayramındaki teşrik tekbirleri, Kurban Bayramında kurban kesmek, vakit namazları için ezan okumak, Peygamber Efendimize (asm) salât ü selâm getirmek, bu tür farz veya vacip hükmünde sünnetlerden sadece bir kaçıdır.

İslam’ın diğer beş şartı olan namaz, oruç, zekat, hac, kelime-i şahadet bunlara misal olarak eklenebilir. Bunların terk edilmesinde azap ve ceza vardır.

Nevafil olan sünnetler ise, Müslümanların uyması gerekli olduğu, ama uymadığı zaman da azap ve ceza gerektirmeyen kısmıdır. Uyulduğu zaman, çok büyük sevaplar kazandıran, terkinde de büyük karlar ve sevaplardan mahrum bırakan bir sünnettir. Bu sünnetleri beğenmeyip, yerine başka şeyleri ikame etmek ise bidattir. Bidat ise sapkınlık ve dalalettir.

Meselâ, namazların sünnetleri, teravih namazı, duhâ namazı, teheccüt namazı, Ramazan orucu dışındaki nafile oruçlar, namazda Sübhâneke okumak, Fatiha okunduktan sonra âmin demek, rükû ve secde tesbihlerini en az üçer defa yapmak bu tür sünnetlere birer misâl teşkil eder.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...