"Sünnet-i Seniyyenin meratibi var. Bir kısmı vaciptir, terk edilmez. Bir kısmı da nevafil nev'indendir." Sünnetin vacip ve nafile diye taksimatı nasıl olur? Burda vacipten ne kast edilmiştir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Sünnetin tarifine bir bakalım: Peygamberimiz (asm)'in yaptığı, konuştuğu, hal ve hareketlerinin tamamına sünnet diyoruz. Öyleyse hayatı boyunca yaptığı her şeye sünnet diyebiliriz. Fıkıh kitaplarında geçen sünnet kelimesi ise, daha çok “Yaparsak sevabı var, yapmazsak günahı yok” manasına geliyor. Mesela, yemeği sağ elle yemek, dişleri temizlemek, ayakta yemek yememek gibi.

Ancak sünnet kelimesini geniş anlamıyla aldığımız da, Peygamberimiz (asm)'in yaptığı her şeyi içine alır. Bu durumda, Allah’ın istekleri ve yasakları da sünnetin içinde yer alır.

Mesela, Peygamberimiz (asm) namaz kılmış mı? Evet. Öyleyse namaz kılmakta bir sünnettir. Şu halde sünneti bölümlere ayırmak gerekecektir.

Farz olanları: Allah’ın mutlaka yapmamızı veya terk etmemizi istediği her şeydir. Allah’ın emir ve yasaklarını en iyi şekilde uygulayıp örnek olan Peygamberimiz (asm)'dir. Biz de ona uymak suretiyle en üst seviyede Peygamberimize (asm) uymuş oluruz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zina etmemek, haram yememek gibi.

Vacip olanlar: Dinimizin vacipleri. Mesela, gece namazını üç rekat olarak kılmak vaciptir.

Nafile olanlar: İbadetleri yaparken, farz ve vaciplerin dışındaki yaptığımız şeylerdir. Mesela, namaz kılarken Kur’ân'dan bazı süreleri okumak farz, ama Subhâneke duasını okumak nâfiledir.

Adab olanlar: Bunlara da edeb diyoruz. Yemek yerken, yatarken, camiye, tuvalete girip çıkarken ve benzeri günlük işlerimizi yaparken, Peygamberimiz (asm)’e uyarsak o işi adabına uygun yapmış oluruz.

Demek ki sünneti farz, vacip, nafile ve adap diye ayırabiliriz. Sünnetin en yükseği ve en faziletlisi bu sıraya göredir. Bunu bir insanın vücudu gibi düşünebiliriz. İnsanın yaşaması için gerekli organları vardır. Beyin, kalp, kafa ve sâire..

İşte iman etmemiz gereken esaslar da ruhumuzun beyni, kalbi gibidir. Vücudumuzun gözü, kulağı, eli, ayağı ve sâire duyu organları vardır. Farzlar da bunun gibidir. Ruhumuzun gözü, kulağı, eli, ayağıdır. Farzları yapmayan elsiz, ayaksız, gözsüz, kulaksız bir insan gibi eksiktir.

Vücudumuzda bir de parmak, kaş, saç gibi güzellikler ve süsler vardır. Bunlar olmasa da yaşarız. Ama olduğu zaman daha mükemmel insan oluruz. Bunun gibi sünnetin nâfile ve adâb kısımları da ruhumuzun süsü ve güzelliğidir. Yapsak çok sevabı var, yapmasak günahı yok.

Özetlersek, farz ve vacip kısımlar mutlaka yapılması gereken sünnetlerdir. Nafile ve adâp kısımlar ise yaparsak çok sevabı var. Haramların durumunu sorarsanız; o da vücudumuza zararlı olan aids, zehir ve ateş gibi öldürücü şeylerdir. Vücudumuzu bunlardan koruduğumuz gibi, ruhumuzu da öldürücü ve zehirleyici haramlardan korumamız gerekir.

İlave bilgi için tıklayınız:
- Peygamberimiz (asm)'in sünneti üçe ayrılıyor: Akvali, efali ve ahvali...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

şefkat

HER SÜNNET AyNI ZAMANDA FARZ MIDIR? VE HER VACİB, FARZ SÜNNET MİDİR?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (editor)

Her sünnet farz değildir, ama her farz sünnettir denebilir. Her vacip de sünnettir denebilir.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
İZZET
Bu konu halk arasındada tam bilinmiyor. farz Allahın emri,sünnet peygamberin emri diye biliniyor. ana hattı ile söz doğru gibi görülse bile fıkıh ilmi,yönü ilede incelendiğinde.şöyle bir durum gözüküyor. Öyle Allahın emri vardırki farz,öyle Allahın emri vardır vacip,Öyle Allahın emri vardırki sünnet..Öyle peygamberin emri vardırki farz,öyle peygamberin emri vardırki vacip,öyle peygamberin emri vardır sünnet.Müfessirlerin farklı yorumları olsa bile kevser suresindeki Fesallili rabbike venhar ayetindeki rabbin için namaz kıl ve kurban kes emri vardır,evet bu Allahın kurandaki bir ayetidir ama fıkıh yönü ile bilindiği gibi namaz farzdır,kurban kesmek vaciptir.kurban kesmek hak mezheb olan şafi mezhebine görede sünnettir. ayrıca Abdest alırken kuranı kerimde bildirilen yüzü yıkamak,kolları yıkamak,başı mesh etmek ve ayakları yıkamak farzdır ama bunun sırasına riayet sünnettir. hak Mezheplerin bazı konularda birinin farz dediğine diğerinin sünnet,vacip demesi bu konunun açıklanması açısından delil olabilir diye düşünüyorum. Bu konularda yanlış aktardığım veya bildirdiğim varsa lütfen yardımcı olunuz saygılar sunarım. cevaplarınız çok güzel
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
salih27

Riale-nurda geçen "Haramın terki vaciptir" Hükmünü bu bağlamda nasıl anlamalıyız? Yani haramın terkinin farz olması, haramın zıddının farz olması dolayısıyla daha uygun değil mi? Neden haramı terk vacib. Çalışmalarınızdan dolayı Allah razı olsun.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (editor)

Bazı mezheplerde farz vacip aynı kabul edilmiş ve bazıları da ince bir nüans farkı var demişlerdir. Bu nedenle burada geçen vacip kavramını farz anlamında kabul etmekte bir sakınca olmaz.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR