"Sünnet-i Seniyyenin her bir nevine tamamen bilfiil ittibâ etmek, ehass-ı havassa dahi ancak müyesser olur. Ona bilfiil olmasa da binniyet, bilkast, taraftarâne ve iltizamkârâne talip olmak, herkesin elinden gelir." izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Sünnet-i Seniyyenin her bir nevine tamamen bilfiil ittibâ etmek, ehass-ı havassa dahi ancak müyesser olur. Ona bilfiil olmasa da binniyet, bilkast, taraftarâne ve iltizamkârâne talip olmak, herkesin elinden gelir. Farz ve vâcip kısımlara zaten ittibâa mecburiyet var. Ve ubudiyetteki müstehap olan Sünnet-i Seniyyenin terkinde, günah olmasa dahi, büyük sevabın zayiatı var. Tağyirinde ise büyük hata vardır. Âdât ve muamelâttaki sünnet-i seniyye ise, ittibâ ettikçe, o âdât, ibadet olur. Etmese itab yok; fakat Habibullahın âdâb-ı hayatiyesinin nurundan istifadesi azalır."(1)

Peygamber Efendimiz (asm)'in bütün sünnetlerini eksiksiz yerine getirmek, ancak büyük alim ve evliyaların yapabileceği bir şeydir. Avam insanların buna güç yetirmesi pek mümkün değildir. Lakin avam insanlar bu sünnetlerin hepsini hayatına tam manası ile uygulayamasa da, bu sünnetlere niyet ve taraftarlık ile sahiplenebilir. Bu herkesin elinden gelebilecek bir şeydir. Demek her Müslüman sünnete niyet, fikir ve rehberlik noktasından tam taraftar ve iltizam etmek zorundadır. Başka yaşam stillerini değil Peygamber Efendimiz (asm)'in yaşam biçimini kendine misyon edinmelidir.

Peygamber Efendimiz (asm)'in sünnetlerin büyük bir kısmı zaten farz ve vaciplerden oluşuyor ki, buna uymak bütün Müslümanlara zaten farz ve vaciptir.

Mesela namaz, oruç, zekat, hac gibi temel İslam şartları, hem sünnet hem de farz kısmındandır ki bunlara uymak her Müslüman için farzdır. Bu farzları ifa ettiğimiz zaman hem farz hem de sünnet sevabı kazanmış oluyoruz. Zira bize farz olan şeyler aynı zamanda Peygamber Efendimiz (asm) içinde farzdır.

Peygamber Efendimiz (asm)'in farzların dışında yapmış olduğu kulluk cihetindeki ibadetlere uymak müstehaptır, yani uyunca büyük bir sevap kazandıran ve uyulması güzel olan sünnetlerdir; duha, evvabin namazları gibi. Yalnız bu gibi ibadetlerin tercihi insana bırakıldığı için, terkinde günah yoktur, lakin büyük bir sevap kaybı vardır. Bu gibi sünnetleri tağyir etmek yani değiştirip yerine başka bir şey ihdas etmek de büyük bir hata vardır.

Buradaki hatadan maksat bidatlardır ki bidat ateş demektir. Yani Peygamber Efendimiz (asm)'in ibadet cihetinde ki sünnetlerini değiştirip yerine başka şeyleri yerleştirmek bidattır ve cezası da ateştir.

PeygamberEfendimiz (asm)'in ibadetlerin dışındaki yaşama dair adet ve geleneklerine uymak ise, adeti ibadete çeviren karlı bir kazançtır. Mesela yemek, yatmak, oturmak ve bunun dışında ibadete değil de hayata temas eden konularda Allah Resulü (asm)'ı taklit etmek, hayatımızı bütünü ile sevaba çeviren nurlu bir iksirdir. Bu gibi adet ve geleneklerde Allah Resulü (asm)'a uymamakta bir ceza ya da günah olmaz, lakin onun o bereket ve nurundan istifadesi olmaz.

Bidat -haşa- sünneti eksik ya da yanlış görüp onun yerine başka şeyleri koymak demektir ki, bu hareket şu ayetin manasını ve hükmünü ret ve incitmek demektir:

"İşte bugün sizin dininizi kemâle erdirdim ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak İslâmı beğendim." (Maide, 5/3)

Kur’an ve sünnet, ayetin de ifade ettiği gibi, mutlak kemalde olduğu için ona sonradan bir şey ilave etmek veya ondan bir şeyi eksiltmek, hıyanet ve sapkınlıktan başka bir şey değildir. Tasavvuf ve tarikatlar ve onların bir takım vird ve zikirleri Kur’an ve sünnetten esinlenerek ya da oradan istihraç edildikleri içinde bidat kapsamına girmezler. Peygamber Efendimiz (asm)'in sünnetine muhalefet etmemek ve onları değiştirmemek kaydı ile evrat ve virdler edinmekte bir sakınca olmaz.

(1) bk. Lem'alar, On Birinci Lem´a, Dokuzuncu Nükte.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

karolin
Ona bilfiil olmasa da, binniyet, bilkast, taraftarâne ve iltizamkârâne talip olmak, herkesin elinden gelir. Sünnete bizim gibi avam insanların niyetle sahiplenmesi nasıl oluyor,anlayamadım?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Sünneti sevmek ve ona taraftar olmak ve yapanları takdir etmekte bir cihetle niyet ile sahip olmak anlamı taşır.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...