"Suret-i zaife-i vahiye" ve "nizam ve intizamın ruhu olan maneviyat ve revabit ve niseb" ifadeleri ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kainatta var olan intizam ve ahengi anlamlı ve kuvvetli kılan, ebedi bir alem ve baki bir saadettir. Şayet ebedi alem ve baki bir saadet olmaz ise, kainattaki bütün sistem ve düzen anlamsızlaşacak ve önemsiz bir duruma düşecek. Yani yalancıktan ve zayıf bir alem ve düzen durumuna düşecek.

Zira kainatın kuruluş şekli ve formatı beka alemi üzerine göre yapılmıştır. Amaç tahakkuk etmez ise, yani ebedi alem inşa edilmez ise, ona hizmet eden dünya ve kainat da boşa çıkıp, gayesiz ve manasız durumuna düşecektir. Üstat bu manaya "suret-i zaife-i vahiyeden ibaret kalır” ibareleri ile işaret ediyor.

Mesela, yüz katlı bir bina için temel yapılsa, ama bu temele kartondan adi bir kulübe inşa edilse, ne kadar manasız ve esassız bir netice olur. O temelin kuruluş amacı ve gayesi ne kadar zayıf ve basit bir duruma düşer. Yani o karton kulübe o sağlam ve görkemli temeli gülünç ve basit bir duruma düşürür.

Aynı şekilde kainat ve dünya bir temel gibidir. Bu temel üstüne saadet sarayları inşa edilmesi için yaratılmıştır. Şayet Allah cennet ve cehennem gibi bir neticeyi yaratmasa, o zaman dünya ve kainat temeli ne kadar basit ve zayıf bir duruma düşer.

Mesela, insanın içine aşkı beka konulacak, ama beka alemi yaratılmayacak. O zaman bu aşkı beka duygusu ne kadar manasız ve gereksiz bir durum teşkil eder.

Kainattaki nizam ve intizamı anlamlı ve ruhlu kılan şey; manevi ve gaybi alemlerdir ve bunlar arasındaki bağ ve nispetlerdir. Şayet bu bağ ve nispetler kesilse yani ahiret alemi olmasa, o zaman kainattaki intizam ve nizam önemsiz ve gayesiz kalacağı için, vahi ve zayıf bir görüntüden ibaret kalacaklar. Tabiri caiz ise dağ fare doğurmuş olacak ki, bu da dağın ciddiyet ve önemini bitirir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...