"Tahrip esheldir; zayıf tahripçi olur. Âciz adam, sebeb-i zuhur-u iktidar-ı müsbete hiç yanaşmaz. Menfîce müteharrik, daim tahripkâr olur." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Tahrip Esheldir; Zayıf Tahripçi Olur"

"Vücud-u cümle ecza, şart-ı vücud-u külldür. Adem ise oluyor bir cüz'ün ademiyle; tahrip eshel oluyor."

"Bundandır ki, âciz adam, sebeb-i zuhur-u iktidar-ı müsbete hiç yanaşmaz. Menfîce müteharrik, daim tahripkâr olur."(1)

Bir şeyin varlık sahasına çıkması, bütün şartların ve unsurların bir araya gelmesi ile mümkündür. Varlık sahasına çıkmış bir şeyin yok edilmesi için de bir şartın yerine getirilmemesi kâfidir.

Mesela, bir insanın varlık sahasına çıkıp, bir an yaşaması için, milyonlarca şartın bir araya gelmesi gerekir. Ama onun varlık sahasından silinmesi için, bir şartı yok etmek kâfidir. Bundan dolayı “tahrib kolaydır” tamir ve yapmak ise zordur, denilmiştir.

Bahçesini veya tarlasını sulamayan bir insan ağaçların kurumasına, bostanının yanmasına sebep olur. Bahçesini suladığı takdirde ise, Allah’ın inayetiyle ağaçlar yeşerip meyve verir, bostan mahsulünü döker. Ancak o kişi, “Ben olmasaydım ağaçlar meyve, bostan sebze vermezdi.” diyemez. Çünkü suyu yaratan, toprağı terbiye eden, güneşi ve havayı musahhar kılan Allah’tır. Yani ağacın meyve, bostanın sebze verebilmesi için kâinat fabrikasının çalışması, başta hava, toprak, güneş ve su olmak üzere bütün unsurların istihdam edilmesi lazımdır. Ama o bahçenin kuruması için sadece suyun verilmesi yeterlidir.

Mizaç ve karakter olarak zayıf ve alçak adamlar tamire değil, tahribe meyyaldirler. Mesela bir ormanın ve bahçenin vücut bulabilmesi için, uzun bir zaman, büyük bir gayret, çaba ve sabır gerekir, bu çok meşakkatlidir. Ama o ormanın veya bahçenin yok edilip, harap olması çok kolaydır. Bir kibrit çöpü ile o senelerin mahsulü olan orman ve bahçe bir anda yok edilebilir.

İşte Üstad'ın, "âciz adam" diye işaret ettiği; mizacı ve fıtratı kokuşmuş adamlar, zor ve meşakkatli olan tamir yolunu değil, kolay ve basit olan tahrip yolunu seçerler.

Tamir ve vücut sahasında çalışan bir adam, kendini izhar ve ilan edemez. Mesela, orman ve bahçenin bazı işlerini yapan basit bir işçi, o işin faili ve kahramanı gibi duramaz. Ama aynı adam, ormanı, bir kibrit ile kül ederse, onun faili olur.

Bu yüzden pespaye ve zelil adamlar, bir işte fail ve kahraman olmak için, mecburen tahrip yolunu seçerler. Zira tamir yolu içinde bir zerre ve âdi bir şart gibi dururken, tahrip ve yıkmak yolunda fail ve o işin hakiki sahibi gibi duruyor. Bir inşaat işçisi, kendi cüz’î çalışmasını nazara alarak dese ki, "Ben şu binanın faili ve hakiki sahibiyim."; kimseyi inandıramaz, hatta alay konusu olur; ama “Bu binayı ben yıktım." dese münasiptir ve üstünde kalır.

İlave bilgi için tıklayınız:

- Tahrip Kolaydır! (Video)

(1) bk. Sözler, Lemeat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...