“Erhamürrâhimîn'in gayet merhametkârane tevfikleri ve inayetleri ehl-i hidayete yardım edip kuvvet verdikleri halde, ehl-i dalalet neden çok defa galebe eder ve bazan yirmisi, yüz tane ehl-i hidayeti perişan eder?” bilgi verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Et-tahribu eshel / tahrip kolaydır." düsturu muktezasınca, ehli dalalet az bir tahrip yapmakta ama bu tahrip çok şuyüğ bulup her tarafa yayılmaktadır. Mesela bir şehirde yapılan bir binayı bir adamın dörtyüz günde yaptığını düşünelim. Başka bir adam gelip aynı binayı bir dinamit veya bir bombayla birkaç saniye içinde harap etmektedir. Bir bahçeden verim almak için günlerce ve aylarca uğraşılmakta ,gübresinden tutunda budamasına kadar birçok faaliyet gösterilmektedir. Ama o bahçeye sadece su vermemekle, diğer şartlar sağlansa bile bahçe kuruyup gitmektedir.

İşte tahrip ve tamir bu kadar zor ve kolay olmaktadır.

Yine bir insanı büyütmek belli bir olgunluğa getirmek bir baba ve annenin yıllarını almaktadır. Ama yapılan ufak bir ihmalle, mesela çocuğun önüne ilaçların gayrı muntazam bırakılıp unutulmasıyla, o çocuğun o ilaçları içmesiyle veya yemesiyle fenalaşıp kısa bir sürede hayata gözlerini yumması gibi...

Hem mesela bir sınıf düşünelim; o sınıfın huzuru, talebelerin yetişmesi için onlarca öğretmen günlerce, aylarca yıllarca hizmet ettiği halde bozuk fikirli bir öğretmen gelip, o çocukların kafasnı değişik sorularla birkaç saatte dağıtması gibi...

İşte en başta erhamürrahimin olan Rabbimiz ve Halıkımız bizi şefkatiyle beslemekte, cüzi irademizi kullanmak şartıyla İslamiyet'in bütün güzelliklerini önümüze sermektedir.

İşte eğer insan bu kuvvete dayanıp, "Nasıl olsa bütün işlerimi gören biri var." deyip, gaflete dalıp iş yaparsa, ehli dalaletin fazla muntazam olmayan ama ittifakkarane yaptıkları faaliyetler karşısında mağlup olacaktır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...