"Tarîkatlar ruhunda ve tasavvuf menbaından çıkacak bir güneştir ki; şimdi Şeyh-i Geylanî timsaliyle o mana gösterilmiş. Risale-i Nur´a işaret eden otuz üç âyet-i Kur´aniyenin en birinci âyeti olan Âyet-in Nur on vecihle..." Devamıyla izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Üçüncüsü: Tarikatlar ruhunda ve tasavvuf menbaından çıkacak bir güneştir ki, şimdi Şeyh-i Geylânî timsaliyle o mânâ gösterilmiş. Risale-i Nur'a işaret eden otuz üç âyet-i Kur'âniyenin en birinci âyeti olan Âyetü'n-Nûr on vecihle Risale-i Nur'a işaret ettiği Birinci Şua risalesinde gözümle gördüm, isteyen görebilir."(1)

Tarikat ve tasavvuf en az bin yıl İslam’ın yayılmasında ve güçlü olmasında bir dinamik bir manevi kuvvet olmuştur. Lakin ahir zamanda kuvvet bulan dinsizlik fikirleri alem-i İslam’a ciddi bir zarar, ciddi bir risk olmuş ve tarikat ve tasavvufta bu fikirler karşısında yetersiz kalmaya başlamıştır.

Bu zafiyet ve bu riski bu asırda Allah’ın bir inayet eseri olarak Risale-i Nurlar tam halletmiştir. Risale-i Nurlar bir cihetle hem dinsizliğe set çekmiş hem de tarikatın açıklarını ve zayıf noktalarını tamamlayarak Şeyh-i Geylânî timsaliyle insanlığı irşat etmiştir. İşte Risale-i Nur'un bu mühim vazifesi ve önemi bu şekilde taltif ediliyor; Risale-i Nurlar âdeta bu zulümat asrına doğan manevi bir güneş gibidir, denilmek isteniyor.

(1) bk. Kastamonu Lâhikası, 85. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yükleniyor...