"Hem küllî zikir,.. Hem geniş fikir,.. Hem kudsî hikmet,.." nurlarının Risalelerin içinde olmasını izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Yirmi İkinci Söz tashih edilirken dinledim. Gördüm ki, içinde hem küllî zikir, hem geniş fikir, hem kesretli tehlil, hem kuvvetli iman dersi, hem gafletsiz huzur, hem kudsî hikmet, hem yüksek bir ibadet-i tefekküriye gibi nurlar var." (Kastamonu Lahikası, 161.Mektup)

Zikir Allah’ı anmak, hatırlamak ve tefekkür etmek anlamlarına geliyor ki Risale-i Nur'un bütün parçaları bu özelliktedir. Mesela, Tabiat Risalesini okuyan birisi hem imanını kuvvetlendirmiş oluyor hem de külli bir zikir ve tefekkür etmiş oluyor.

Hikmet bir şeyin faydalı ve anlamlı olmasıdır; kudsi hikmet ise o fayda ve anlamı vereni görmek ve bulmak anlamına geliyor. İnsanlık eşyanın hikmetlerini görüyor, ama o hikmetleri eşyaya takan Hakim ismini göremiyor.

Mesela, elmanın faydası bedene besin ve vitamin olması dile hoş bir tat vermesidir, bu ve benzer faydalar elmanın hikmeti oluyor elmanın birisi tarafından ihsan ve ikram edildiğini anlamak ve görmek ise kudsi bir hikmet oluyor.

Risale-i Nurlar hikmet ile Hakim ismi arasında köprü görevi görüyor. Risale-i Nur'un her bir eczası kudsi bir hikmet barındırıyor ve nimet içinde nimeti vereni gösteriyor.

“Geniş fikir” ifadesi ise, Risale-i Nur'un cüzi / külli, has / amm, dar / geniş metodunu çok iyi kullanarak, insan zihnini geniş ve külli düşünebilme yetisine ulaştırmasıdır.

Mesela, küçük ve cüzi bir çiçeği ele alıp onun üzerinde İlahi isimleri gösterdikten sonra, külli ve büyük olan diğer çiçeklere oradan bitkilere oradan canlılara oradan bütün kainata intikal ettirerek fikri genişletiyor. Tüme varım metodunu kullanarak geniş bir fikir sahası oluşturuyor.

Bu yüzden Risale-i Nurlarda "külli zikir", "geniş fikir", "kudsi hikmet"ler vardır...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...