Tabiat Risalesi, İkinci Kelime, İkinci Muhal'in izahını yapar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Maddî âlemin içinde olan her şey, maddî âlemin kayıt ve mizanları içindedir. Maddî âlemde bir işi, bir şeyi yapmak ancak mübaşeret ile yani temas ile mümkündür. Bir şeyi yapabilmen için o şeyin yanında hazır bulunman gerekir, yoksa o şeyi yapman maddî kayıtlar içinde mümkün değildir. Yani bir şeyin yanında hazır bulunmadan, o şeye temas etmeden yapmak, maddî âlemde muhaldir.

Şimdi tabiat ve sebepler denilen şeyler, bu maddî âlemin içinde maddî kayıtlara mahkûm maddî unsurlar olduğuna göre, tabiatın veya bir sebebin bir şeyi icat edip yaratabilmesi için, o şeyin yanında hazır olup temas ile o şeyi yapması gerekir. Yoksa temas etmeden hazır bulunmadan yapması imkânsızdır.

Mesela, küçük bir sineğin cismi bütün kâinatın maddî unsurlarından süzülüp gelen ve her bir unsur ve sebeple alakası olan bir mahiyettedir. Bir nevi kâinatın küçük bir özeti gibidir. Böyle olunca o sineğin vücut bulup hayatının idame edebilmesi için kâinattaki bütün maddî sebep ve unsurların o sineğin küçük cisminde hazır bulunup hatta içine girip çalışmaları gerekiyor. Maddî âlemde işler temas ile olmasından her bir unsur, sineğin o küçük cisminde hazır bulunup temas ile iş görmesi gerekir. Toprak, hava, su, ateş gibi maddî unsurların sineğin küçük cismine girip, beraber çalışarak iş görmelerini kabul etmek gerekir ki, bu fikri şeytan bile kabul etmez.

Üstat bu hakikati izah ile "tabiat ve sebepler icat ediyor" diyenlerin fikirlerini çürütüyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...