Türkiyede yapılan eylemler; Nur Talebelerinin tasvip edebileceği eylemler midir? Üstad bu yapılanları kabul eder miydi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Meşru otoriteye itaat etmek, müspet hareket etmek, kamu malına zarar vermemek, asayişi muhafaza etmek, ama bütün bunların yanında yanlış ve hatalara da kayıtsız kalmamak imanın, ahlakın ve Risale-i Nur'un bir şiarıdır.

İsyan, fitne, anarşi, yağma, vandalizm, zulüm ve cinayet ne imanla ne insanlık ile ne de Risale-i Nur'un felsefesi ile bağdaşmaz. Güncel olaylar dinsiz ve anarşist felsefeden beslenen çapulcuların işidir. Üstad Hazretlerinin bunu tasvip etmesi asla mümkün değildir.

Üstad Hazretlerinin bu konudaki ifadesi şöyledir:

"Bizim vazifemiz müsbet hareket etmektir. Menfî hareket değildir. Rıza-yı İlâhîye göre sırf hizmet-i imaniyeyi yapmaktır, vazife-i İlâhiyeye karışmamaktır. Bizler âsâyişi muhafazayı netice veren müsbet iman hizmeti içinde herbir sıkıntıya karşı sabırla, şükürle mükellefiz."(1)

Toplumsal konularda bir yanlışı hatta zulmü düzeltmenin yolu, sabır, eğitim ve iknadır. Yakıp yıkma, talan edip yağmalama fitneyi ve haksızlığı daha da derinleştirir. Ateşi söndürmek için üstüne benzin dökmek mi gerekir su serpmek mi? Şu anda yapılan sokak eylemleri, ateşin üstüne benzin dökmek gibidir. Nur talebelerinin bu olayları tasvip etmesi asla mümkün değildir.

(1) bk. Emirdağ Lahikası-II, (151. Mektup)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...