"Türkler bizim aklımız, biz de onların kuvvetiyiz." ifadesini nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Her milletin baskın ve mümeyyiz bir vasfı olabilir. Tıpkı bazı insanlarda bazı vasıfların daha ağır basması gibi. "Almanlar şöyle bir millettir, Amerikalılar şöyledir..." diye hep söylenir.

Mesela, "Türkler asker ve savaşçı bir millettir." denilirken, barışa ve sivil hayata tamamen kapalıdır anlamı taşımaz. "Araplar zekası ve belagati ile meşhurdur." denilirken, sair kavimler aptal ve kekeme demek değildir vs.

Türkler ile Kürtler bin yıldır beraber ve iç içe yaşamış iki kardeş kavimdir. Bu beraberlikte Türkler çoğunlukta Kürtler azınlıkta, Türkler daha çok idari ve siyasi alanda, Kürtler ise daha çok askeri alanda ön planda olduğu için, sevk ve idare hep Türklerde olmuştur. Bu yüzden Türkler daha ziyade akıl ile vasıflandırılırken, Kürtler cesaret ve kudret ile vasıflandırılmıştır. Bu hükme bakarak Türkler kudretsiz, Kürtler akılsız demek; çocukça bir yaklaşım olur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...