"Ubudiyet cihetiyle salât ister, risalet cihetiyle selâm ister." Buradaki "salat"ı açar mısınız? Yani biz dua ederken hem Peygamber Efendimiz hem de kendimiz için ne istemiş oluyoruz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kur’an-ı Kerim’de Cenab-ı Hak “salât” kelimesini genel itibariyle “namaz” için kullanmıştır. Fakat “salât” kelimesi farklı kulanım alanlarında, farklı manalar ifade etmektedir. Bir örnek vermek gerekirse, salavatın emredildiği âyet-i kerimede şöyle buyuruluyor:

“Âllâh ve O'nun melekleri Peygamber'e hep salât ederler. Ey mü'minler, siz de Ona salât (ve dua) ediniz ve samimiyetle selâm veriniz." (Ahzab, 33/56).

Bu âyet-i kerimede “salât” kelimesi tebrik, tezkiye, duâ, istiğfar, rahmet gibi anlamlar içermektedir.

“Salâvat” kelimesi ise “salât”ın çoğuludur. Salâvatın manası ve özü, Allah Resulü (asm)'e dua edip makam ve mevkisinin daha da genişleyip parlak bir hâle gelmesi için Allah’a ricada bulunmaktır. Salâvat sadece Peygamber Efendimiz (asm)'in şahsi kemalatını inkişaf ettirmeye matuf bir şey değildir. Peygamber Efendimiz (asm) öyle şümullu bir hâle gelmiş ki, onun kemalatı bütün inananların kemalatı demektir.

Mesela, bir ülkenin devlet başkanının dünya gündeminde itibar kazanması hem kendi mevkisinin yükselmesi, hem de temsil ettiği milletin itibar kazanması demektir. Aynı şekilde Peygamber Efendimiz (asm)'in şümullü sofrası olan bu makam-ı mahmudu biz dua ve salavatlarımızla teyit ve takviye edersek, bu hem Peygamber Efendimiz (asm) açısından hem de inananlar açısından güzel ve faydalı olur demektir.

İlgili bölümün altındaki dua meseleyi özetler bir fezleke hükmündedir.

“Ya Rab! Yanımızda elçiniz ve dergâhınızda elçimiz olan reisimize merhamet et ki, bize sirayet etsin.”(1)

Biz getirdiğimiz salavatla, Rabbimiz ile bizim aramızda elçilik vazifesini gören Peygamber Efendimiz (asm) ile olan manevi bağımızı kuvvetlendirmiş oluyoruz. Ona ittibaımızı ilân etmiş oluyoruz. Ona biatımızı tazelemiş oluyoruz. Ona sadâkat ve bağlılığımızın ölçüsünü gösteriyoruz. Efendimiz (asm'in Allah Teâla ile arasındaki bağı tarif etmek elbette ki mümkün değildir. Öyle ise biz ne ölçüde Efendimiz (asm)'e salavat getirirsek o ölçüde onunla bağlantı kuracağız ve o ölçüde Rabbimize yakın olacağız.

(1) bk. Barla Lahikası, (220. Mektup)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...