"Ubudiyeti cihetiyle, halktan Hakka teveccühü hasebiyle, rahmet manasındaki salatı ister. Risaleti cihetiyle, Haktan halka elçiliği haysiyetiyle selam ister." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"O zat-ı Ahmediye (a.s.m.), ubudiyeti cihetiyle, halktan Hakka teveccühü hasebiyle, rahmet manasındaki salâtı ister. Risaleti cihetiyle, Haktan halka elçiliği haysiyetiyle selam ister. Nasıl ki cin ve ins adedince selama layık ve cin ve ins adedince umumî tecdid-i bîatı takdim ediyoruz."(1)

Bu salat yani dua âyette de şu şekilde emrediliyor:

Allah ve melekleri, Resule salat ediyor. Ey iman edenler, siz de salat edin.” (Ahzab, 33/56)

Burada salat; Allah'ın rahmet, meleklerin istiğfar, müminlerin ise dua etmesi manasındadır. Peygamber Efendimizin (asm) bir de risalet yönü var, bu cihetile Hak'tan halka esenlik ve selamet istiyor.

Sözlükte “kusursuz olmak, kurtulmak, rahatlamak” manasındaki selam; Kur’ân-ı Kerim’de ve hadislerde “eman, kurtuluş, esenlik, barış” manalarına gelmektedir. Peygamber Efendimiz (asm) ümmeti için Allah’tan eman ve kurtuluş talep ediyor.

Müminler imanını tazeleyerek Allah’tan her daim selam ve selamet istiyorlar.

1) bk. Lem'alar, Yirmi Sekizinci Lem'a, Sekizinci Nükte.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...