"Üç İhlas, bir Fatiha, muhtasar bir hatim hükmünde olduğundan ona vakit tahdit edilmez. Her vakitte gayet müstahsendir." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Resulullah (asm) ashabına "Sizden biriniz bir gecede Kur'an'ın üçte birini okumaktan aciz olur mu?" diye sorar. Bu onlara zor gelir: "Ya Resulullah, hangimiz buna güç yetirebiliriz?" derler. Bunun üzerine Resul-i Ekrem: "Allahü'l Vâhidü's-Samed (İhlas) suresi Kur'an'ın üçte biridir." buyurur. (bk. Buhârî, Fedâilu'l-Kur'an, 13; Müslim, Müsâfirûn, 259; Tirmizi, Fedâilu'l-Kur'ân, 11)

Ashabtan biri, bir şahsın İhlas suresini tekrar tekrar okuduğunu işitir. Sabah olunca Hz. Peygambere gelir ve durumu ona anlatır, adam hakkında söz söyleyecek olur, Hz. Peygamber (asm) buyurur ki; "Nefsim yed-i kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki o sure Kuran'ın üçte birine denktir." (Kamil Miras, Sahîh-i Buhârî Muhtasari Tecrid-i Sarîh Tercemesi, Ankara 1984, XI, 234).

Hazret-i Peygamberin (asm) bu surenin Kur'an-ı Kerîm'in üçte birine denk olduğunu belirtmesini âlimler, Kur'an'ın manası itibariyle üçte birine denk olması ve bir de Kur'an tilavetinden hasıl olacak sevap olarak izah etmişlerdir. Çünkü Kur'an-ı Kerîm'in üçte biri tevhîd ilmi, üçte biri teşri' (yasama, ahkam) ilmi ve üçte biri de ahlak ilmi konularını içerir (M. Hamdi YAZIR, Hak Dini Kur'an Dili, VIII, 6343-6345).

Üç İhlas, bir Fatiha okumanın da her hangi bir vakti ve mekânı yoktur. Her zamanda ve her mekânda okunarak bu sevaba nail olunabilir. Her bir sureyi açılmamış bir çekirdek şeklinde İhlas suresini de açılmış ve meyve vermiş bir çekirdek olarak düşünürsek, bu meyveler yüz on dört meyve gibi düşünülebilir. Yani İhlas suresi açılmış ve meyve vermiş bir fidan iken, diğer sureler çekirdek şeklindedir. Diğer surelerin açılmış (okunmuş) şekline elbette tek İhlas suresi mukabil gelmez.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...