"Umuma teşmil suretiyle değil, fakat herhalde hakikat-i İslâmiyenin içinde cereyan edip gelen esas-ı velâyet ve esas-ı takvâ ve esas-ı azimet ve esâsât-ı Sünnet-i Seniye gibi..." Buradaki “umuma teşmil suretinden” kasıt ne olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"...Risaletü’n-Nur, gerçi umuma teşmil suretiyle değil, fakat herhalde hakikat-i İslâmiyenin içinde cereyan edip gelen esas-ı velâyet ve esas-ı takvâ ve esas-ı azimet ve esâsât-ı Sünnet-i Seniye gibi ince, fakat ehemmiyetli esasları muhafaza etmek bir vazife-i asliyesidir. Sevk-i zaruretle, hâdisâtın fetvalarıyla onlar terk edilmez."(1)

"Esas-ı takva ve esas-ı azimet;"

Herkesi azimet ve takvaya davet etmek mümkün değildir. Çünkü insanların ekseriyeti ruhsat ile amel eder, azimet ve takvaya güç yetiremezler. Azimet ve takva ile yaşamak ancak imanı sağlam, maneviyatı güçlü müminlere has bir durumdur. İmanı zayıf ve maneviyatı düşük olan insanları ibadet noktasında takva ve azimetle çok sıkmamak gerekiyor.

Hocaların, cemaatin anlayamayacakları, yapmakta zorlanacakları şeyleri söylemeleri, fitne olur. Herkese, anlayabileceği ve yapabileceği kadarını söylemeli, farz olmayıp yapamayacakları ibadetleri emretmemelidir. "Umuma teşmil suretiyle değil" ifadesi ile bu inceliğe işaret ediliyor.

"Esasat-ı Sünnet-i Seniye;"

Mesela, "Her mümin bütün sünnetleri eksiksiz yerine getirmelidir." diye vaaz ve nasihatte bulunmak, avamı bunaltmak ve sıkmak anlamına gelir. Çok büyük evliyalar bile sünneti tamamı ile hayatlarında icra edememişlerken ve Üstadımızın tabiriyle ancak ehass-ı havas dediğimiz en üst tabaka müminlerin muvaffak olabildikleri bu yüksek amelleri avam insanlardan beklemek doğru bir yaklaşım olmaz.

"Esas-ı velayet;"

Herkesten evliyalık beklenemez ya da herkesi velayet makamına çıkarmak mümkün değildir. Ama Risale-i Nur'da velayetin esası da muhafaza edilmiştir, kabiliyeti olan Risale-i Nurlarla velayete kolayca erişebilir.

(1) bk. Kastamonu Lahikası, 48. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

abdussamet-

ALLAH razı olsun güzel bi cevap olmuş

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...