Umumi ve hususi dünyamızın karışmasında, tabiat bataklığına düşmek ihtimalini, hakikatte hususi dünyamızın neleri ihtiva ettiğini, izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İlgili risalede de ifade edildiği gibi, umumi dünya bir derece sabittir. Hususi dünyamız ise sürekli değişkendir. Kısa bir süre sonra ölüp gittiğimiz halde, umumi dünya hayatına devam ediyor. Biz kendi dünyamıza bakarken, umumi dünya gibi sabit telakki edersek, kendimizi de ebedi yaşayacak gibi görür, gaflete düşebiliriz. Allah'ı, ahiret'i unutur. Madde peşinde koşan insanlar durumuna düşebiliriz.

"Hususî dünyamız, âhiret ve cennetin muvakkat bir fidanlığıdır." diye orda ifade ediliyor. Altıncı Söz'de de ifade edildiği gibi; senin daire-i hayatın içindeki mâmelekin ve o mâmelekin içindeki cisim, ruh ve kalbin ve onlar içindeki göz ve dil, akıl ve hayal gibi zâhirî ve bâtınî hasselerindir.

Ayrıca umumi ve hususi dünya ile ilgili olarak bk. Mektubat, Birinci Mektup. ve Lem'alar, Yirmi Altıncı Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...