Umumi ve hususi dünyamızın karışmasında, tabiat bataklığına düşmek ihtimalini, hakikatte hususi dünyamızın neleri ihtiva ettiğini, izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Birçok risalede ifade edildiği gibi, umumi dünya bir derece sabittir. Hususi dünyamız ise sürekli olarak değişmektedir, zevale ve ölüme mahkûmdur. Her gelen insan bu dünyada kısa bir zaman yaşayıp, ebedî âleme göç ettiği hâlde, umumi dünya devam ediyor. Biz kendi geçici dünyamızı, umumi dünya gibi sabit telakki edersek, kendimizi ebedî yaşayacak gibi tevehhüm eder, gaflete dalar, ölümü ve ahireti unuturuz.

"Hususi dünyamız, âhiret ve cennetin muvakkat bir fidanlığıdır."

"Şu görünen umumi âlemde her insanın hususi bir âlemi vardır. Bu hususi âlemler, umumi âlemin aynıdır. Yalnız umumi âlemin merkezi şemstir. Hususi âlemlerin merkezi ise şahıstır."(1)

Buradan da anlaşıldığı gibi, umumi dünya sabittir ve değişmez. Ama hususi dünyamız bize ve nefsimize bağlı olduğu için, her olaydan etkilenir ve değişebilir.

1) bk. Mesnevi-i Nuriye, Habbe.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...