Üstad "Kureyş’in âlimi yeryüzünün tabakalarını ilimle dolduracaktır." hadisinin nasıl İmam Şafi'ye işaret edip haber verdiğini söylüyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hz. Peygamber (asm)’in,

"Kureyş’in âlimi yeryüzünün tabakalarını ilimle dolduracaktır." (Aclûnî, Keşfü'l-Hafâ, II, 53, 54.)

hadisi ile İmam Şafi'ye işaret ettiği kabul edilmektedir. Çünkü hem mükemmel ilme hem de Kureyşe dayanması, ona bakması gayet manidar ve bihakkın yakışıyor. Dolayısıyla Üstadımız da bu umumi kanaate iştirak etmektedir.

Bu tarz hadisler birer kalıptır, birer biçilmiş elbiselerdir. Bu kalıbı ve elbiseyi ilmi, ameli ve irfanı ile kim dolduruyorsa, hadis ona işaret ediyor demektir. Ümmetin müşterek aklını temsil eden âlimler, bu hadis-i şerife kimin mazhar olduğu konusunda bir kanaat ifade etmiş ise, hadis ona ve ona benzeyenlere işaret ediyor demektir.

Benzer hadisler diğer müçtehid âlimler için de ifade edilmiştir.

Peygamber Efendimiz (asm),

"Eğer din, Ülker Takımyıldızında bile olsaydı, Fars’tan bazı kimseler ona ulaşıp alabileceklerdi." (bk. age.)

buyurarak, başta Ebu Hanife olmak üzere İran'ın emsalsiz bir surette yetiştirdiği ulema ve evliyaya işaret ediyor, haber veriyor.

İmam-ı Süyutî; “Bu hadiste Ebu Hanife’nin kastedildiği pek aşikârdır. Bunda şüphe yoktur. Çünkü Acemlerden, ilimde Ebu Hanife derecesine varan tek bir kimse yoktur.” diyerek bu husustaki kanaatini beyan etmiştir.(bk. İbni Âbidin, Dürr-ül-Muhtar).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...