İçtihad Risalesi'nde on iki mezhepten bahsediliyor; bunlar nedir, hak mıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Dört mezheb de haktır ve füruatta hak taaddüd eder." diyenlere, ilm-i usulde musavvibe denir. Hakkın fer’i konularda çoğalması, insanların coğrafi ve iklim şartlarından doğan farklılıklarına işaret ediyor.

On iki hak mezhep ve imamları şu şekilde sıralanmıştır:

1) İmam-ı Azam Ebu Hanife
2) İmam-ı Mâlik
3) İmanı-ı Şafiî
4) İmam-ı Ahmed b. Hanbel
5) İmam-ı Evza'î
6) İmam-ı Sufyan b. Ûyeyne
7) İmam Sufyan es-Sevrî
8) İmam Davud
9) İmam Muhammed İbn-ül-Cerir et-Taberi
10) İbniHazm
11) İmam-ı Ebu bekir b. Münzir
12) İmam-ı İshak İbn-i Rahvey.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...