İçtihad Risalesi'nde on iki mezhepten bahsediliyor; bunlar nedir, hak mıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Dört mezheb de haktır ve füruatta hak taaddüd eder." diyenlere, ilm-i usulde musavvibe denir. Hakkın fer’i konularda çoğalması, insanların coğrafi ve iklim şartlarından doğan farklılıklarına işaret ediyor.

On iki hak mezhep ve imamları şu şekilde sıralanmıştır:

1) İmam-ı Azam Ebu Hanife,
2) İmam-ı Mâlik
3) İmanı-ı Şafii,
4) İmam-ı Ahmed b. Hanbel,
5) İmam-ı Evzai,
6) İmam-ı Sufyan b. Uyeyne,
7) İmam Sufyan es-Sevri,
8) İmam Davud,
9) İmam Muhammed İbn-ül-Cerir et-Taberi,
10) İbni Hazm,
11) İmam-ı Ebu bekir b. Münzir,
12) İmam-ı İshak İbn-i Rahvey.(1)

1) bk. Ameli mezhepler nelerdir? Amelde on iki imam kimlerdir?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...