Üstad semavî ve arzî musibetlerden bahsediyor; bunları nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Zalim fertlere ve milletlere dünyada verilen ilâhî ceza, hem gökten hem de yerden gelebilir. Nitekim bir âyette mealen şöyle buyurulur:

"De ki: Allah size üstünüzden veya ayaklarınızın altından bir azap göndermeye veya grup grup birbirinize düşürmeğe ve kiminizin şiddetini kiminize tattırmaya da kadirdir."(1)

Ayette geçen "üstten ve alttan gelebilecek azap" olarak,

- Üstten taş, alttan çöküntü;

- Üstten kötü idareci, alttan ayak takımının musallat olması;

- Üstten rüzgâr, alttan sel felaketi;

- Üstten Nuh kavminde olduğu gibi helak edici bir su, Ebrehe ordusunu helak eden ebabil kuşları gibi felaketler; alttan ise zelzele ve kuraklık... gibi musibetler nazara verilmiştir. Hamdi Yazır'ın da dediği gibi, "Ayet hepsine muhtemildir." (2)

Dipnotlar:

(1) En'am, 6/65.
(2) bk. Yazır, III, 1953.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...