Kur’an’da zalimlerin tehdit edilmesinin hikmetleri nelerdir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kur'anda pek çok âyet, zalimlerin helakiyle alakalıdır. Haddi aşanlara hadlerini bildirmek, Kur'an’da sünnetullah tabir edilen ilâhî kanunlardandır. Misal olarak şu âyetlere bakalım:

"İnkârcılar, kendilerine gönderilen peygamberlere dediler: 'Ya bizim dinimize dönersiniz ya da sizi yurdumuzdan sürüp çıkartırız.' Bunun üzerine onların Rabbi vahiyle bildirdi, 'Andolsun ki, biz o zalimleri helak edeceğiz ve onlardan sonra o yurda sizleri yerleştireceğiz.'"(1)

"Şiddetli bir sayha o zalimleri yakaladı. Evlerinde yığılıp kaldılar. Sanki o diyarda bir şenlik kurmamışlardı..."(2)

"Sakın sen Allah’ı o zalimlerin yaptıklarından gafil zannetme! Onları gözlerin dehşetten donakalacağı bir güne tehir etmektedir."(3)

"Onlar yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden öncekilerin akıbetinin nasıl olduğuna bakmadılar mı? Onlar bunlardan sayıca daha çok ve güçlü idiler. Yeryüzünde daha sağlam eserler yaptılar. Öyle iken, yaptıkları şeyler kendilerini kurtarmadı. Peygamberleri onlara beyyinelerle / açık delillerle geldikleri vakit, kendilerindeki ilme güvendiler. Alay etmiş oldukları şey kendilerini kuşatıverdi. Azabımızı gördüklerinde 'Tek Allah'a inandık ve Ona ortak koştuklarımızı inkâr ettik.' dediler. Fakat şiddetimizi gördüklerinde iman etmeleri onlara bir fayda vermedi. Bu, Allah'ın kulları içinde cari olan hükmü / yasasıdır. İşte kâfirler burada hüsrana uğramışlardır."(4)

Âd, Semud, Lût gibi kavimlerin zulmü ve isyanı Kur'an’da sıkça nazara verilir. Bunlar taşkınlıkta çok ileri gitmişler, ama sonunda müstehak oldukları cezayı çekmişlerdir. Âyet, şöyle bildirir:

"Onların her birini günahıyla yakaladık. Kiminin başına taş yağdırdık. Kimini bir sayha / şiddetli bir gürültü alıverdi. Kimini yerin dibine geçirdik. Kimini suda boğduk. Allah onlara zulmetmiyordu, lakin onlar kendilerine zulmediyorlardı."(5)

Pek çok âyette “İşte zalimleri böyle cezalandırırız.”(6) denilmesi, kıyas yoluyla bütün zamanlardaki zalimlerin akıbetine bakmaktadır.

Dipnotlar:

(1) İbrahim, 14/13-14.
(2) Hûd, 11/67-68.
(3) İbrahim, 14/42.
(4) Mü'min, 40/82-85.
(5) Ankebut, 29/40.
(6) Mesela bk. A’raf, 7/41; Enbiya, 21/29.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...