Üstad yağmur için kırk bir Yasin okutuyor. Acaba kırk bir Yasin-i şerif okumanın fazileti nedir, samimi ve ihlaslı bir şekilde okumanın maddi ve manevi hayat için neticesi nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Üstadımız Muhacir Hâfız Ahmed Efendiye dedi ki: 'Sen kırk bir Yâsin-i Şerif oku.'"

"Muhacir Hâfız Ahmed Efendi bir kamışa okudu. O kamışı suya koydular. Daha yağmur alâmeti görünmezken, ikindi namazı vaktinde, Üstadımız, daima itimad ettiği bir hatırasına binaen Muhacir Hâfız Ahmed Efendiye söyledi ki: 'Yâsinler tılsımı açtı; yağmur gelecek.'"

"Aynı gecede, evvelce yağmadığı Barla dairesi içine öyle yağdı ki, Üstadımızın odasının altındaki Çoban Ahmed'in bahçesindeki duvar yağmurdan yıkıldı. Halbuki Karaca Ahmed Sultan'ın arkasında ve deniz kenarında balık avlamakla meşgul Şem'î ile arkadaşları bir damla yağmur görmediler."

"İşte bu hadise kat'iyen delalet ediyor ki, o yağmur, hizmet-i Kur'ân'la münasebettardır. O rahmet-i âmme içinde bir hususiyet var ki, Sûre-i Yâsin anahtar ve şefaatçi oldu ve yağmur kâfi miktarda yağdı."(1)

Bu gibi sayı ve rakamların aslı sünnetten alındığı için, maksud-u bizzat değiller, sünnete ittiba niyetiyle okunuyorlar. Zaten yağmursuzluk yağmur duasının bir vaktidir. Üstad Hazretleri ve talebeleri de bu yağmursuzluk vaktinde sünnete uyarak duada ve kıraatte bulunuyorlar. Yağmur yağdırıldığı zaman da onu kendi duasına değil, Yasin suresinin sırrına bağlıyor. Bu noktaların hiçbirinde yağmuru maksud-u bizzat yapmak manası yoktur. Tamamen yağmur duasının şekline riayet etmek vardır.

İkinci bir husus; Üstad Hazretleri yağmurun gelmesini Kur’ân hizmetine bağlıyor. Bu da yağmuru maksud-u bizzat şeklinde istemediklerine bir alamet ve delildir. Yani sırf yağmurun maddî menfaatleri için dua etmiyorlar. Ayrıca duanın hemen akabinde yağmurun verilmesi onların halisen dua ettiklerini gösteriyor.

Yasin suresinin fazileti hadisler ile sabit iken, kırk bir defa okunması Üstad Hazretlerinin bir tahric ve içtihadıdır. Bu yüzden bizim bir sevap ve fazilet takdir etmemiz kabil değildir. Zaten yukarıda vermiş olduğumuz hatırat bu içtihadın önemini ifade ediyor.

(1) bk. Barla Lâhikası, (144. Mektup).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...