Üstadımız neden muhabbet konusunda, hep Uhud dağı misalini veriyor, özel bir sebebi var mı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bunun iki sebebi olabilir:

Birisi, Uhud dağı İslam tarihinde ve Peygamber Efendimiz (asm)'in gözünde değerli bir mekan ve kıymetli bir dağ olduğu için.

Abdullah b. Mesleme bize anlatarak dedi ki: Mâlik bize Amr b. Ebî Amr'dan, o Enes b. Mâlik'ten (ra) şunu nakletmiştir:

"Uhud dağı Allah Resûlü (sav)'ne göründüğünde şöyle buyurdu: Bu dağ bizi sever, biz de onu severiz. Allah’ım! Medine'nin iki yakası arası­nı İbrahim'in Mekke'yi harem kılması gibi harem kılıyorum."(1)

İkincisi, Peygamber Efendimiz (asm)'in de birçok hadisinde Uhud dağını örnek olarak göstermesidir.

"Ashabıma sebbetmeyiniz, sizden birisi Uhud dağı kadar sadaka vermiş olsa onlardan birinin bir müd, yarım müd sadakasına ulaşamaz.”(2)

Dipnotlar:

(1) bk. Abdullah b. Zeyd de bunu Allah Resulü'nden (sav) rivayet etmiştir. (İbn Hacer el-Askalanî).
(2) bk. Sahîhul-Buharî (Fezail-i Ashabı Nebi) IV, 195; Ayrıca bk. Râmûzul-Ehâdîs, hadis no: 1937; Hayatu's-Sahâbe, Abdurrahman b. Avfla ilgili olarak, II / 559.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...