Üstadımız siyasetten uzak durmuştur. Geldiğimiz noktada ise bazı Nur talebeleri siyasete girmekte ve bazı partileri desteklemektedirler. Aradaki dengeyi nasıl korumalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstadımızın hayatını dikkatle incelediğimizde, siyasi konularda tam bir denge takip ettiğini göreceğiz. Kendisi bizzat siyasete girmemiştir, ama siyasileri yönlendimeyi de ihmal etmemiştir. Burada dikkat edilen husus Nurculuğun veya eserlerin bir partinin malı imiş gibi ortaya konmamasıdır. Partilere değil, hak ve hakikata taraftar olmaktır ölçü. Partiler arasında hak ve hakikata yakın olanlara da Üstadımız oyunu vermiş ve hatta desteklemiştir. Diğer taraftan siyasete girenlere de bütün bütün kapıyı kapatmamıştır. Mesela:

"Fakat çok dikkat ve ihtiyat lâzımdır. Risale-i Nur, dünyada her cereyanın fevkinde bulunması ve umumun malı olması cihetiyle, bir tarafa tâbi ve dahil olmaz. Belki mütecaviz dinsizlere karşı haklı tarafa yardımcı olur ve dost olur ve ihtiyat kuvveti hükmünde onlara bir nokta-i istinat olur. Fakat siyaset hesabına değil, belki Nurların intişarı ve maslahatı hesabına, bazı kardeşler, Nurlar namına değil, belki kendi şahısları namına girebilir. Hususan, mübarek Isparta’nın şimdiye kadar Nurlar medresesi olması ve muarızların dahi ona çok ilişmemesi noktasında, dahilde tarafgirane vaziyet almamak, muterizlerin nedametine ve hakikate dönmelerine bir vesile olabilir. Siz daha iyi bilirsiniz."(1)

Yukarıdaki cümlelerden de anlaşıldığı gibi, herkes kendi şahsı adına siyasete girebilir. Siyasete giren kişi elbette hakkını verecek ve ilgilenecektir. Üstad'ın tenkit ettiği ve uzak durmayı tavsiye ettiği husus, vazifesi olmadığı halde sabahtan akşama kadar zihnini ve fikrini onunla meşgul etmek ve vezifei asliyesini unutmaktır.

Bir partiye oy vermek ile onu fanatik bir şekilde desteklemek farklı şeylerdir. Oy vermek bir vatandaşlık görevidir. Hatta oy vermemek bir mesuliyeti netice vermektedir. Alimler zalim hükümdarlara karşı uyarma vazifesini yaptıkları gibi, bizler de yeri geldiğinde meşru dairede bu görevi yapmalıyız. Fakat bu uyarı siyasi mülahazalarla olmamalıdır.

(1) bk. Emirdağ Lahikası-I, (103. Mektup)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...