Bediüzzaman'ın Kürt veya Türk olmasının ne maslahatı vardır, bu konu neden tartışılıyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad'ın fikir ve tefekkür yönünü göstermeyip, ırk ve kimlik yönünü nazara vermeye çalışanlar, itikatsız ve zındık ırkçı taifeleridir. Bu ırkçılar, Türkler içinde bulunduğu gibi, Kürtler içinde de vardır. Bunların gayesi ırkçılık ve milliyetçilik perdesi altında, İslam düşmanlığı yapmaktır.

İnsanları değerli ve yüksek kılan şey, soyu sopu değil, fikirleri ve ahlakıdır. Said Nursi bir Türk olsa ne yazar, bir Kürt olsa ne yazar, önemli olan fikirleri ve ahlaki değerleridir. Şayet bir Türk, Said Nursi’yi sırf Kürt olduğu için reddediyor ise bu onun ırkçı olduğunun en büyük delilidir. Yine bir Kürt, Said Nursi’yi sırf bir Kürt olmasından dolayı kabulleniyor ve fikir ve ahlakından istifade etmiyor ise yine bu kişinin ırkçı olduğu ortaya çıkar.

Sonuç olarak kafatasçı ve ırkçı bir Türk ile Kürt arasında hiçbir fark yoktur, zihniyet ve kalitesizlik her ikisinde de aynıdır, tek fark birinin Türk birinin Kürt olmasıdır. İslam dini, böyle şeytanlaşmış ırkçıları kabul etmez, reddeder. İslam ile ırkçılık bağdaşmaz, bir arada duramaz, bir insan ya İslam’ı ya da ırkçılığı seçer, ikisi aynı anda cem olmaz.

İnsanların kendi millet ve dilini, ırkçılığa kaçmadan sevmesinde ve muhafaza etmesinde bir sakınca yoktur. İslam dini hiçbir zaman kimlik ve nesepleri yok saymaz, sadece aşırılığa gidip ırkçılık yapmayı men eder.

Bu yüzden Üstad, milliyetçiliği müspet ve menfi olmak üzere iki kısma ayırmıştır:

"Fikr-i milliyet şu asırda çok ileri gitmiş. Hususan dessas Avrupa zalimleri, bunu İslâmlar içinde menfi bir surette uyandırıyorlar, tâ ki parçalayıp onları yutsunlar."

"Hem fikr-i milliyette bir zevk-i nefsanî var, gafletkârâne bir lezzet var, şeâmetli bir kuvvet var. Onun için, şu zamanda hayat-ı içtimaiye ile meşgul olanlara 'Fikr-i milliyeti bırakınız' denilmez. Fakat fikr-i milliyet iki kısımdır:"

"Bir kısmı menfidir, şeâmetlidir, zararlıdır. Başkasını yutmakla beslenir, diğerlerine adâvetle devam eder, müteyakkız davranır. Şu ise, muhasamet ve keşmekeşe sebeptir. Onun içindir ki, hadis-i şerifte ferman etmiş: اَ ْلاِسْلاَمِيَّةُ جَبَّتِ الْعَصَبِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةَ
(İslâm dini kendinden önceki bâtıl olan fiil, hareket, âdet ve inanışları keser, kaldırır.)" ve Kur’ân da ferman etmiş: اِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِى قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِينَتَهُ عَلٰى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَاَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى وَكَانُواۤ اَحَقَّ بِهَا وََاهْلَهَا وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا "Kâfirler, kalblerine cahiliyet taassubundan ibaret olan o gayreti yerleştirdiklerinde, Allah, Resulünün ve mü'minlerin üzerine sükûnet ve emniyetini indirdi ve onlara takvâda ve sözlerine bağlılıkta sebat verdi. Zaten onlar buna lâyık ve ehil kimselerdi. Allah ise herşeyi hakkıyla bilir." (Fetih, 48/26)

"İşte şu hadis-i şerif, şu âyet-i kerime, kat'î bir surette menfi bir milliyeti ve fikr-i unsuriyeti kabul etmiyorlar. Çünkü müsbet ve mukaddes İslâmiyet milliyeti ona ihtiyaç bırakmıyor."(1)

Irkçılık hakkında bazı âyet ve hadisleri nakledelim:

"Ey iman edenler! Kendiniz, ana-babanız ve yakınlarınız aleyhine de olsa bile Allah için şahit olarak adaleti gözetin." (Nisa, 4/135)

"Irkçılığa davet eden bizden değildir!.. Irkçılık için çarpışan bizden değildir!.. Ve Irkçılık uğrunda ölen de bizden değildir..." (Ebu Davud)

Vasile b. el-Eska'dan şöyle rivayet edilmektedir:

"Ya Rasulullah!.. Irkçılık nedir?" dedim.

"Kendi milletine, zulüm için yardım etmendir." diye buyurdular. (Ebu Davud)

"Zalim veya mazlum olsun, kardeşine yardım et."

Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalpleri imanla dolan ashabına bir başka manayı kastederek aynı ifadeyi söylediği zaman hayret ettiler, şüpheye düştüler ve dediler ki:

"Ya Rasulullah! Mazluma yardımı anladık, ya zalime nasıl yardım edilir." Buyurdular ki:

"Onu zulümden vazgeçirirsin. İşte bu, ona yardımdır." (Buhari)

Buhari'nin rivayetine göre bir gün ilk Müslümanlardan sayılan Ebu Zerr ile Bilali Habeşi birbirlerine kızmışlar, birbirlerini sebbetmişlerdir. Öfkenin tam şahlandığı sırada Ebu Zerr, Bilal'e: "Siyahın oğlu!.." demişti. Bilal onu Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şikayet etti. İslam Peygamberi, Ebu Zerr'e buyurdu ki:

"Onu annesiyle mi ayıpladın? Sen öyle bir adamsın ki sende cahiliyet kokusu vardır." (Buhari)

Ebu Zerr'den rivayetle Hz. Peygamber kendisine şöyle buyurmuştur:

"İyi bak, sen takva ile daha üstün olmadığın takdirde; kırmızı veya siyahtan daha hayırlı değilsin." (Ahmed b. Hanbel)

Bir başka hadiste şöyle buyurmuşlardır:

"Hepiniz Âdem'in çocuklarısınız, Âdem de topraktandır." (Bezzar)

İslam Peygamberi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

"Bu nesepleriniz, küfür tarlanız değildir, hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Hiç kimsenin, diğerine din ve takvadan başka bir şeyle üstünlüğü yoktur." (Ahmed b. Hanbel)

"Bütün insanlar Âdem ile Havva'nın çocuklarıdır... Allah kıyamet gününde soy ve neseplerinizden dolayı sizi sorguya çekmez. Şüphesiz Allah katında en değerliniz, O'na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır." (Taberi)

"Öyle milletler gelecek ki, ölmüş babaları ile övüneceklerdir. İşte onlar cehennemin kömürleridir. Ve onlar, Allah katında pisliği burnu ile yuvarlayan böceklerden daha basittir!.. Allah sizden cahiliyet devrinin övünmesini ve babalarla büyüklenmeyi kaldırmıştır. İnsanlar iki gruptur: ya muttaki mümin ya da perişan kafir! Bütün insanlar Âdem'in çocuklarıdır. Âdem de topraktan yaratılmıştır." (Tirmizi, Beyhaki, Ebu Davud)

Veda haccında, haram ayda ve haram beldede binlerce insan, İslam Peygamberini dinlerken Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Veda hutbesini irad etti. Orada ilan edilen esaslardan birisi şu idi:

"Ey İnsanlar! Rabbiniz birdir. Dikkat ediniz. Hiç bir Arabın Arap olmayana, Arap olmayanında Araba, Hiçbir kızılderilinin, beyazın siyaha; siyahın da kızıl deriliye ve beyaza takvadan başka bir şeyle üstünlüğü yoktur. Şüphesiz Allah katında en değerliniz, O'na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır." (Beyhaki)

(1) bk. Mektubat, Yirmi Altıncı Mektup Üçüncü Mebhas.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...