"Ve kâinat dahi, acz ve fakrıyla beraber, mazhar olduğu daimî mu’cizât-ı san’atın ve havârık-ı iktidar, hazâin-i servetin şehadetiyle, aynı mertebe-i tevhide işaret eder." kainatın acz ve fakrını açar mısınız, bu insan ve canlılara mahsus değil mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Acz ve fakr sadece insanlara ve canlılara ait değil, bütün mahlukata ait bir sıfattır. Hatta acz ve fakr, cansız varlıklarda daha parlak daha belirgin ve dahi zahiri görünüyor. Çünkü hayat, irade ve kesb acz ve fakrı gölgeleyen ve anlaşılmasını engelleyen unsurlardır. Yani sebep ne kadar şuurlu, iradeli ve hayatlı ise acz ve fakr o sebepte o kadar perdeli demektir.

Mesela, elma gibi bir kudret mucizesini elma ağacı gibi şuursuz ve iradesiz bir sebepten bilmek zordur. Ama elma ağacı çok zeki, maharetli ve şuurlu olmuş olsa idi, o zaman elmayı elma ağacına vermemiz daha mümkün hâle gelirdi.

Taşlar, ovalar, güneş, ay ve yıldızlar çok mükemmel kudret mucizelerine vesile oldukları hâlde, acz ve fakrları onları fail olmaktan men eder. Güneşin soba ve lamba olması, güneşin fail olduğunu değil vesile olduğunu gösteriyor. Vesile olmasında ve öyle anlaşılmasında güneşin acz ve farkı bir levha gibidir...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...