"Yağmurun taneleri sayısınca menfaatler ve katreleri adedince Rahmânî cilveler ve reşhaları miktarınca hikmetler içinde bulunuyor." cümlesini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Yağmurun canlılar için özellikle de insan için ne kadar önemli ve gerekli bir nimet olduğu aşikardır. Bitkiler ve hayvanların hayatı yağmura bağlıdır. Fıtri olarak insan hayatının da en önemli unsurlarından birisi su ve suyun kaynağı olan yağmurdur. Yağmurun bu ihtiyaç ciheti, her bir damlasına adeta ayrı bir kıymet ayrı bir değer katıyor. Allah’ın rahmeti damla haline gelmiş, gökten yağıyor denilse mübalağa sayılmaz. Nitekim bizim örfümüzde de yağmura rahmet denilmektedir.

Yağmur damlalarının kimyasal keyfiyeti, gökten indirilme şekli, biçimi ve o damla içinde cereyan eden harika ilmi sistem onun ayrıca hikmet ve rahmet reşhaları olduğunu gösterir. Bugün fen ilimleri yağmurun fiziki ve kimyevi keyfiyetini harika bir şekilde beyan ediyorlar. Bütün bunlar göz önüne getirildiği zaman; yağmurun ve onun damlalarının ne kadar mükemmel ve hikmetli bir nimet ve sanat olduğu zahir olur.

" مَاۤءً Semadan gelen karlar, dolular, sular olduğu halde yalnız suların zikredilmesi, en büyük istifadeyi temin eden, su olduğuna işarettir. مَاءً kelimesinde tenkiri ifade eden tenvin ise, yağmur suyunun acip bir su olup, nizamı garip, imtizâcât-ı kimyeviyesi size meçhul olduğuna işarettir."(1)

Yağmur suyunun nasıl ve hangi sebepler tahtında oluştuğunu fen ilimleri dört başı mamur bir şekilde izah edemiyor. İşte “mai” kelimesinde tenvindeki tenkir, yani belirsizlik tamlaması yağmur suyunun meçhul bileşenine işaret ediyor. Yağmur suyunun kimyevi bileşeni halen tam bir muamma olarak kabul ediliyor.

Allah, suyun çevrimiyle ilgili her türlü detayı en mükemmel şekilde planlamıştır. Fizik kuralları ve suyun kimyası Allah'ın tasarrufundaki ince planlarını ortaya koymaktadır. Yukarıdaki ayette dikkat çekilen, yağmur suyunun tuzlu olmaması da bu harika plan sonucunda olmaktadır.

Yağmurun kaynağının suların buharlaşması olduğunu gördük. Buharlaşan suyun %90'ından fazlası tuzlu suya sahip okyanuslardan, denizlerden olmaktadır. Suyun buharlaşması ile ilgili kanunlar öyle ayarlanmıştır ki su, en pis denizlerden, en tuzlu okyanuslardan, en çamurlu sulardan dahi buharlaşırken; pislikten, tuzdan, çamurdan arınır. Bu yüzden okyanusların, denizlerin sularını içemiyoruz ama buralardan buharlaşan suyun yağmur olarak yağması sonucunda oluşan kaynaklardaki suyu içebiliyoruz.

Kur'an'da suyun temizlenip gökten yağma işlemine dikkat çekilmiş ve "Gökten tertemiz su indirdik."(Furkan 25/48) denmiştir.

(1) bk. İşârâtü'l-İ'câz - Bakara Sûresi, 21 ve 22. Ayet Tefsiri.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Vbdestabe
Kainatın manası hayat ile anlaşıldığı gibi hayatında manası su ile anlaşılabilir diyebiliriz. Zira su olmazsa hayat olmaz hayat olmazsa herşey manasız kalır.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Ziyaretçi (doğrulanmadı)
tane ile katre arasındaki fark nedir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Katre damla ya da tane anlamlarına geliyor.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Ziyaretçi (doğrulanmadı)
Yağmurun taneleri sayısınca menfaatler ve katreleri adedince Rahmânî cilveler ve reşhaları miktarınca hikmetler içinde bulunuyor. burda tanede katrede aynı anlama geliyorsa neden sadece biri yanı yağmurun taneleri adedince menfaat, rahmani cilve, hikmetleri içinde bulunduruyor denmiyor. katre ve reşhayla ayrı kullanılıyor.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Risale-i Nurun genel üslubu bu şekildedir birden fazla eş anlamlı kelimeler söyleyerek lügat görevi de görüyor.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Ziyaretçi (doğrulanmadı)
eş anlamlıları peşpeşe söylerdi burda peşpeşe değil menffaatte damlayı, rahmanı cilvelerde katreyi, hikmetlerde reşhayı söylüyör bir anlam çıkarmı damla damla menfaat, katre katre rahmanı cilve, reşha reşha hikmetmi. burda yağmurda bazısı damla bazısı katre bazısı reşhamı görür. üstadın eserleride reşha katre.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Adem68474

Yağmurun hicten ve gaybdan gelmesi nasıl oluyor?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Yağmurun hiçten ve gaybdan gelmesi yağma vaktininin belirsizliğine kinayedir. 
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...