"İ’lem eyyühe’l-aziz! Göz, lamba, şems gibi nur ve nurânî şeylerde cüz'î küllî, cüz küll, bir bin müsâvîdir..." Devamıyla izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İ’lem Eyyühe’l-Azîz! Göz, lamba, şems gibi nur ve nurânî şeylerde cüz'î küllî, cüz küll, bir bin müsâvîdir. Evet, şemse bak! Onun timsâlleriyle seyyârat, denizler ve havuzlar, katre, kabarcıklar gibi bütün şeffaf şeyler, kemâl-i sühûletle temessül ediyorlar. Kezalik, Şems-i Ezelî şu kâinat kitabında bütün babları, fasılları, satırları, cümleleri, harfleri defaten bilâ-külfet yazıyor. Ve ba'sü ba'delmevtte dahi aynı bu sühûlet vardır. 'Hilkatiniz ve ba'siniz, bir nefsin hilkat ve ba'si gibidir.' diye Kur'ân-ı Kerîm emrediyor."(1)

Bu dersteki temel mesaj: “Nur ve nurânî şeylerde cüz'î küllî, cüz küll, bir bin müsâvîdir.” Bu konu On Altıncı Söz’de geniş olarak izah ve ispat edilmiş bulunuyor.

İnsanın bedeni maddî olduğu gibi, çevresini ihata eden eşya da ekseriyetle maddî varlıklardır. Diğerlerini zâten göremiyoruz. Bu sebeple insan, Allah’ın kudretine nisbetle büyük-küçük, az-çok, uzak-yakın farkı olmadığı hakikatini düşünürken, bu maddî eşyayı esas aldığında yanılır. Onun için Üstad Hazretleri kendi ifadesiyle, “yarı nuranî” olan Güneş’i misâl veriyor.

Güneş doğduğunda büyük bir dağı küçük bir çiçek gibi kolay aydınlatır. Milyonlarca insana bir tek insan gibi kolayca yol gösterir. Bir damla ile bir denize feyzini aynı kolaylıkla verir.

Göz maddî olmakla birlikte, görme bir derece nuranî olduğundan aynı mana gözde de kendini gösterir. Gözün bir yaprağa bakmasıyla, denize bakması arasında bir kolaylık veya zorluk düşünülemez.

“Şems-i Ezelî şu kâinat kitabında bütün babları, fasılları, satırları, cümleleri, harfleri def'aten bilâ-külfet yazıyor.”

Nur Külliyatında kelimât-ı kudret, kitab-ı Samedanî, mektûbat-ı Rabbaniye gibi ifadeler çoklukla geçer. Bu âlem ve içindeki her şey kudret kalemiyle yazılmış birer kelime, birer cümle gibidir.

İnsanın iradesi cüz’î olduğundan iki kelimeyi birlikte yazamaz. Ama kâinat kitabındaki yazılar birlikte yazılıyorlar. İnsan bir anda iki harf yazamazken, kendisinde sayısız denecek kadar çok iş ilâhî kudret tarafından birlikte icra ediliyor. Yüz trilyon kadar hücresinde bütün işler birlikte görülüyor. Birbirinden çok farklı iç organlarındaki bütün faaliyetler birlikte yürütülüyor. Bunun dışa akseden kısmı saçların ve tırnakların uzamalarıdır. Bunlar da sırayla değil, birlikte uzarlar.

İşte sonsuz kudretiyle bu kâinat kitabında bu kadar çok yazıyı birlikte yazan Rabbimiz, aynı kudret ile âhirette bütün insanları bir fert gibi kolay diriltecektir.

“Hilkatiniz ve ba'siniz, bir nefsin hilkat ve ba'si gibidir” diye Kur'ân-ı Kerîm emrediyor.”

(1) bk. Mesnevi-i Nuriye, Zeylü'l-Habbe.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

k.toprak
Allah sizlerden razı olsun
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...