"Yahudilere müteveccih şu iki hükm-ü Kur'anî, o milletin hayat-ı içtimaiye-i insaniyede dolap hilesiyle çevirdikleri şu iki müdhiş düstur-u umumîyi tazammun eder..." Burada "dolap hilesi" ile anlatılmak istenen nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Dolab"ın kelime manalarından birisi de; "hile yapmak" ve "hile ile iş görmek" demektir.

Türkçede “Yine ne dolap çevirdin?” diyerek hile ile iş görmeye işaret edilir. Yahudilerin gayrimeşru yollar ile servet kazanıp insanlığa kurduğu tuzak ve hilelere kinaye olsun diye, Üstad Hazretleri "dolap hilesi" tabirini kullanıyor.

Mesela servet ve emeği birbiri ile çatıştırmak için, bu asrın vebası olan komünizme destek vermeleri ve el altından onlara yardım etmeleri, insanlığa yapılmış bir dolap hilesidir. Yahudilerin genlerinde bu hile ve aldatma müstakar bir şeydir...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yükleniyor...