"Rusya’da olduğu gibi, say ve sermaye mücadelesi suretinde boğuşmaya başlar." Bu ne demektir, izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Say’ emek, sermaye ise maddi imkân demektir. Yani bu mücadele de komünizm emeği, kapitalizm de sermayeyi temsil etmektedir.

Sermaye sahipleri çalışan emekçilere ciddi anlamda eziyet edip sömürünce neticesinde insanlığın ruhunda bulunan hürriyet ve zulme başkaldırma hissi, buna karşı ciddi feveran etmeye başladı. "Her bir fikrin bir dane-i hakikati vardır." cümlesinde ifade edildiği gibi, kominizmin de dayandığı bir hakikat buydu. Yani ezilen ve eziyet çekenler, gücü elinde bulunan zalimlere karşı çıkıyordu. Fakat "İfrat, tefriti doğurur." kaidesi, burada da işlemeye başladı. Zira emekçilerin sermaye sahiplerine, sermayedarların da işçilere ihtiyacı vardı. Biri birisiz olmaz.

Komünizmin fikrini savunanlar; dünyadaki eşitsizlikleri ve haksızlıkları hususi mülkiyet ve sermayeden bildiği için, şahsi mülkiyetin kaldırılıp iktisadi manada sınıfsız bir cemiyetin teşekkülü gerektiğini öne sürüyorlar. Dolayısı ile komünizm için en birinci düşman sermaye, yani kapitalizmdir.

1917 tarihinde Lenin önderliğinde komünistler, Çarlık Rusya’sını devirerek yerine komünist bir rejim kurdular ve bütün zenginlerin mallarına el koyarak birçoğunu idam ettiler. Rejim daha sonra işçi sınıfı diktatörlüğüne dönüştü ve 1991 tarihinde de komünizm yıkıldı.

Komünist rejim sadece Rusya'da kalmadı, dünyanın yarısını da tesiri altına aldı. Öyle ki Almanya bile doğu ve batı olmak üzere ikiye bölündü ve Doğu Almanya Rusya’nın esaretine girdi.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...