"Yalnız hayvanatı muzırra nev´inden bazı ehli dalaletin ve sakallı çocuklar hükmündeki bazı ahmakların gözünde kıymeti görünmez." cümlesini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad Hazretleri bu cümleyi şöyle izah ediyor:

"İşte, aynen bu misal gibi, âlem-i İslâm ve Asya, muazzam bir camidir. Ve içinde ehl-i iman ve ehl-i hakikat, o camideki muhterem cemaattir. O haylâz çocuklar ise, çocuk akıllı dalkavuklardır. O serseri ahlâksızlar, frenkmeşrep, milliyetsiz, dinsiz heriflerdir. Ecnebî seyircileri ise, ecnebîlerin naşir-i efkârı olan gazetecilerdir. Herbir Müslüman, hususan ehl-i fazl ve kemal ise, bu camide, derecesine göre bir mevkii olur, görünür, nazar-ı dikkat ona çevrilir."(1)

Bir kimse kuvvetini ve mevkiini İslam hesabına kullanırsa, bütün İslam âlemi manen onu takdir edip alkışlar. Lakin İslam düşmanı olan zındıklar bu durumdan hoşnut olmazlar ve ona karşı tavır alırlar. Üstad Hazretleri bu gibi İslam düşmanlarını zararlı hayvanlara teşbih ederek, onlara ehemmiyet vermemek gerektiğine işaret ediyor.

Yani, "İslam’a hizmet ederek, iki milyar Müslüman’ın rızasını kazanıp, duasını almak mı kârlı, yoksa İslam’a ihanet edip iki milyar Müslüman’ın nefretini kazanıp, birkaç dalkavuk ve ahmak İslam düşmanlarının rızasını kazanmak mı?" diyerek, aklı başında olan birisi bunu takdir eder, demek istiyor.

(1) bk. Mektubat, Yirmi Dokuzuncu Mektup, Altıncı Risale.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...