Bazı sıfatları kâfirin sıfatlarından olan bir Müslüman, bazı sıfatları Müslüman olan bir kâfirden cehennemde daha ağır azap çeker mi? "Bilvasıta, o kâfir dahi ona galiptir." Buradaki galibiyet tecellisi nasıldır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kâfir, ahiret hayatında hiçbir şekilde mümine galebe çalamaz. Bu husus ayette şu şekilde vurgulanıyor:

"Sakın yılmayın, üzüntüye kapılmayın, eğer iman ediyorsanız mutlaka üstün gelirsiniz." (Âl-i İmran, 3/139)

Ayetin muhtemel başka manaları:

“Eğer mümin iseniz, yılmayınız, üzüntüye kapılmayınız! Çünkü siz hep üstünsünüz.”

Şu mana da mümkündür:

“Siz, konum bakımından daha üstün iken yılmayın, üzüntüye kapılmayın! Zira siz, Allah rızası gibi yüce bir gaye ile O’nun dinini yüceltmek için savaşıyorsunuz. Onlar ise şeytan yolunda savaşıyorlar. Hem sizden olanlar cennette, onlardan olanlar cehennemdedirler.” (bk. Nesefî, ilgili ayetin tefsiri).

Sıfatların galebesi, ancak dünya hayatına bakıyor. Yani dünya hayatında mü’min sıfatlı bir kâfir, kâfir sıfatlı bir mü’mini mağlup edebilir. Lakin ahiret hayatında fiilden ve sıfattan ziyade itikat önemlidir. Bu noktadan mü’min ne kadar günahkâr ve fâsık da olsa kâfir ile muvazeneye ve mukayeseye gelmez.

Günahkâr müminler yedi katlı cehennemin en hafif ve en üst tabakasında ceza görürlerken, kâfirler bu tabakanın altında ceza görecekler. Dolayısı ile mümin birisinin cezası ile kâfirin cezası arasında çok fark olacaktır.

İlave bilgi için tıklayınız:

- El-hakku yâ'lû: Hak Yücedir. (Video).

- Hak üstün ise; neden öyle görünmüyor! (Video).

- Müslümanın kafire mağlup olmasındaki ince sır! (Video).

- Hak Üstündür; Fakat Tatbikatta Öyle Görünmüyor! (Video).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...