"Yalnız, mesel ve temsil suretinde şuunat-ı kudsiyesine bakılabilir. Risale-i Nur'daki bütün temsilat ve teşbihat, bu mesel ve temsil nevindendirler." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Şuunat, Allah’ın zat-ı akdesinde insan aklı ve mizanı ile idraki mümkün olmayan bir aşkın hâller silsilesidir.

Mesela, bir insan bir eser yaptığında ruhunda bu eseri yapmaktan dolayı bir keyif ve bir lezzet hisseder. Bu keyif ve lezzet ruhun hissettiği yüce ve aşkın bir durumdur. Bu durumu maddi bir ölçü ile idrak edemeyiz.

Benzer bir durum, Allah için de söz konusudur. Allah kâinatı yaratıp içinde sayısız eserler ve sanatlar icra etmiş ve bu sanatların sevk ve idaresini sürekli bizzat kendi yapmaktadır. Ve bundan, büyük ve tarifinden aciz kaldığımız bir lezzet-i mukaddes ve keyf-i münezzeh almaktadır. Tabi Allah’ın aldığı bu keyif ve lezzet, maddi mizanlarla tartılamaz, aklın mikyası ile ölçülemez. Çünkü bizim sahip olduğumuz numuneler ile Allah'ta da bunların olduğunu, lakin mahiyet olarak çok farklı olduğunu anlarız. Yoksa hürmetsizlik ederiz.

İnsan bu yüce ve aşkın hâllerin varlığını ancak kendindeki cüzi hâller ile anlayabiliyor. “Yalnız mesel ve temsil suretinde şuunat-ı kudsiyesine bakılabilir.” ifadesi de bu anlamdadır.

İlave bilgi için tıklayınız:

- "Şuunat" ve "şuunat-ı İlahiyye" kavramlarını biraz açar mısınız?

- "Zat", "şuunat", "sıfat", "esma" ve "efal-i ilahiye" hakkında biraz bilgi verir misiniz?

- "Sıfat", "esma", "şuunat", "fiil" kavramlarını genişçe izah eder misiniz?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...