"Yarı buçuk uykuda bulunan insanları nasıl ikaz edebilir?" cümlesini nasıl anlamalı, yarı buçuk uyku ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Onların misali, rüyasında güya uyanıp, rüyasını halka hikâye eden nâim meselidir. Halbuki, rüyasında onun o intibahı uykunun hafif perdesinden derin ve kalın bir perdeye intikal ettiğine işarettir. Böyle bir nâim ölü gibidir; yarı buçuk uykuda bulunan insanları nasıl ikaz edebilir?"(1)

Yarı buçuk uyku tabiri insanlar ne tam ayık ki iman dersleri tam anlasınlar, ne de tam uykuda ki bütün bütün habersiz olsunlar, anlamındadır. İnsanları ayıktırmak ve uykudan uyandırmaya talip olan aydınlar zümresi ise, uyanık ve aydın değil uykunun derinliğine gömülmüş uyandırılmaya muhtaç bir zümredir. Hal böyle iken nasıl olur da tam uykuda olan bu zümre yarı uykuda olan insanları ikaz ve ihtar ile uyandırabilir.

Bu temsil günümüzdeki aydın ve yazar takımına bir hitaptır. Güya bu takım topluma örnek olup insanları hak ve hakikat noktasından irşat ile uyandıracak. Halbuki bu takımın hali toplumdan daha vahim. Toplum felsefe ile tam uyumadığı için biraz uyku ile uyanıklık arasında bir haldeler, ama bu aydınlar ve yazarlar takımı felsefenin derin uykusuna yatmışlar, bu sebeple uykunun en derininde uyuyorlar. Böyle iken tam uyku halinde olan aydın ve yazarlar nasıl olur da yarı buçuk uyanık topluma ikazcı ve nasihatçi olabilirler demektir.

(1) bk. Mesnevî-i Nuriye, Habbe.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...