Block title
Block content

Yedinci Söz'de, sual ve dua deniliyor. Sual ve dua arasında ne gibi bir fark vardır?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsan, bir fiili ve ameli gerçekleştirme noktasında gayet zayıf ve aciz bir varlıktır, elinden hiçbir şey gelmez. İnsanın tek sermayesi cüz'i iradesidir. Bu irade ise yaratma ve fiilleri gerçekleştirme husussunda mutlak acizlik içindedir. Bu yönde tasarrufu çok az ve dardır. İnsanın böyle bir mahiyette yaratılmasının hikmeti Allah’ın isim ve sıfatlarına mazhar ve makes olabilmesi içindir.

İnsan nihayetsiz acizlik hissi ile aciz olmayan sonsuz kudret sahibi bir Zatı tanır ve bilir, nihayetsiz şeylere muhtaç olması ile her şeyde muhtaç olmayan sonsuz zenginlik sahibi Zata intikal eder.

İnsanoğlu fiile konu ve mahal olmak, dua ve istemek noktasında ise kainatı kuşatacak kadar geniş ve kapsamlı yaratılmıştır. İnsandaki nihayetsiz acizlik ve zayıflık damarı insanı nihayetsiz kudret ve zenginliğe bağlar. Ve o ihtiyaç ve istemek duygusu ile o ihtiyaç ve istemesine mukabele edecek Zata intikal eder.

İşte insan Allah’ın isim ve sıfatlarının tecellilerine ayna ve mahal olmak noktasında kainat kadar geniş, mahlukatın umumu kadar donanımlıdır. İnsan ekmeğe muhtaç olduğu gibi, ekmeğin oluşmasında çalışan güneşe ve yıldızlara da muhtaçtır. Yani insan bütün kainata muhtaç ve bağımlı olarak yaratılmıştır. Bunun sebebi ise insan her şeyde Allah’ın varlığını ve birliğini hissedip, o muhtaçlık vasıtası ile Allah’ı bulsun ve tanısın, sonra da ona arz-ı kulluk etsin.

İnsan, fıtratının bu geniş ve kuşatıcı donatımı sayesinde Allah’ın her bir ismini ayrı ayrı tanıyıp tartabiliyor. Ve ona külli bir muhatap haline geliyor. Kainat onun önüne serilmiş bir sofra hükmüne geçiyor. Ve insan  Allah’ın sonsuz kerem ve şefkatine tam manası ile bir konu ve misafir oluyor.

İnsanın her bir duygusu kainat sofrasına istifade için açılan bir pencere gibidir. Akıl, hayal gibi madde ile kayıtlı olmayan duyguların istifade alanı alabildiğine geniştir. Göz gördüğü alan kadar istifade ederken, akıl ve hayal daha geniş ve daha ihatalı istifade ediyor.

Sual, talep etmek, istemek, aramak manasındadır ki, bu cihetle dua ile müteradiftir; yani eş anlamlıdır. Sualin özünde, birisinden yardım istemek, birisinden bir talepte bulunmak manası hükmediyor.

Mesela, midenin acıkması ve rızka olan şiddetli ihtiyacı bir cihetle sualdir, rızkın Allah tarafından gönderilmesi de cevap oluyor. Dua ile icabet arasında da aynı mana var. 

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Yedinci Söz | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 6663 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...