Yedinci Söz'de, sual ve dua deniliyor. “Sual” ve “dua” arasında ne gibi bir fark vardır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Sual; “talep etmek, istemek, aramak” demektir ki, bu cihetle duâ ile aynı mânadadır. Sualin özünde, birisinden yardım istemek, talepte bulunmak mânası hükmediyor.

Meselâ, midenin acıkması ve rızka olan şiddetli ihtiyacı bir cihetle sualdir, rızkın Allah tarafından gönderilmesi de cevap oluyor.

İnsan, bir fiili ve ameli gerçekleştirme noktasında gayet zayıf ve âciz bir varlıktır, elinden hiçbir şey gelmez. İnsanın tek sermayesi cüz'î iradesidir. Bu irade ise yaratma ve fiilleri gerçekleştirme hususunda mutlak âcizlik içindedir. Bu yönde tasarrufu çok az ve dardır. İnsanın böyle bir mahiyette yaratılmasının hikmeti Allah’ın isim ve sıfatlarına mazhar ve makes olabilmesi içindir.

İnsan nihayetsiz âciz, zayıf ve fakirdir. İnsan bu sayede sonsuz kudret sahibi bir zatı tanır; hiçbir şeye muhtaç olmayan ve nihayetsiz zengin olan Allah’tan ister. İnsan ekmeğe muhtaç olduğu gibi, buğdayın meydana gelmesinde güneşe, havaya ve suya muhtaçtır. İnsan her şeyde Allah’ın varlığını ve birliğini hissedip, o muhtaçlık vasıtası ile Allah’ı tanır, O’na kulluk eder.

İnsanoğlu, duâ ile istemek noktasında çok istidatlı bir varlık olarak yaratılmıştır. İnsan Allah’ın isim ve sıfatlarının tecellilerine ayna olmak noktasında kâinat kadar geniştir. İnsan bu istidadı sayesinde Allah’ın isim ve tecellilerini okur, tartar ve O’na küllî bir muhatap olur. Onun nazarında kâinat, önüne serilmiş bir sofra veya bir kitap hükmüne geçer. Ve insan Allah’ın sonsuz kerem ve şefkatine ayna olur.

İnsanın her bir duygusu kâinat sofrasına istifade için açılan bir pencere gibidir. Göz gördüğü eşyadan istifade ederken, akıl ve hayalin sahası geçmiş ve geleceği içine alacak kadar geniştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...