Block title
Block content

Yeryüzü nasıl "Ya Cemil-i Zülcelal" diyor, açıklar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah’ın her bir isim ve sıfatının galiben tecelli ettiği bir alan, bir makam vardır. Bu makamda ve alanda bir isim ve sıfat galipken, diğer isim ve sıfatlar  ise ona tabidir, onun riyaseti altında işlerler. Tabiri caiz ise o makam ve alanda bir isim ve sıfat orkestra şefi gibi diğer isimleri kontrol edip tedbir eder.

Allah’ın her bir isim ve sıfatı, diğer isim ve sıfatlardan hem hüküm hem de mana olarak farklı olmasından dolayı, arşı hükmünde olan tecelli edeceği makam ve alanda farklı ve başka bir şekle ve vasfa girer.

Mesela İrade sıfatının mana ve hükmü ile Kudret sıfatının mana ve hükmü nasıl farklı ise, bu sıfatların galiben tecelli ettiği makam ve alanlar da ona göre farklıdır.

Allah’ın İrade, sıfatı kudret sıfatına nispetle daha nahif ve latif olmasından tecelli alanı olan hava da ona göre nahif ve latiftir. Havanın İrade sıfatına arş olmasında bu mana da vardır. Işık ve nurun İlim sıfatına arş olması da benzer manadadır vs.

Su, bütün canlıların en temel ihtiyacı ve bütün bitki ve hayvanatın temel kaynağı olmasından dolayı, bütün ikram ve ihsanlar su temelinde bize ikram ediliyor. Bu sebeple şefkatin en somut vasıtası olan ihsan ve ikramlar su vasıtası ile bize geliyor. Su, bu yönü ile Allah’ın ihsan ve şefkatine bir arş oluyor.

Toprak,  hayata  ve hayatın muhafazasına kaynaklık etmesinden dolayı  Allah’ın Hafiz ve Muhyi isimlerine arş vazifesini görüyor. Zira bütün tohumları bünyesinde  muhafaza eden ve emziren  topraktır. Tohumlar ise bütün canlıların hayat vasıtasıdır. Toprakta cemal asıl isim iken, celal zımni olarak tecelli ediyor. 

Yeryüzü bunca hayata kaynaklık ve hamilik etmesi ile cemal ismini üstünde gösteriyor. Aynı zamanda her bir canlının en küçük karıncadan ta en büyük fil ve gergedana kadar unutulmaması ve mükemmelen beslenmesi celal ismini gösteriyor. Zira sadece karınca ve sineklerin bir baharda icadı, milyarları geçiyor. Bütün bu mahlukların unutulmadan tedbir ve terbiye edilmesi muazzam bir haşmet ve celal manasını akla gösteriyor. Yani cemal içinde celal, celal içinde cemal manası iç içe tecelli ediyor.    

İlave bilgi için tıklayınız:

Bazan da Celal Cemalden tecelli eder...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...